Bröst 172 30.1 91.4
Livmoderkropp 43 7.5 21.1
Tjocktarm 37 6.5 15.5
Hud, ej-melanom2 30 5.3 7.3
Äggstock 26 4.6 14.3
Lunga, luftstrupe 24 4.2 9.4
Non-Hodgkin lymfom 22 3.9 10.7
Hudmelanom 21 3.7 12.2
Leukemi 19 3.3 8.9
Bukspottkörtel 18 3.2 5.5
Alla cancerformer2 571 100.0 279.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.