Lunga, luftstrupe 24 13.1 10.3
Bukspottkörtel 18 9.8 5.2
Bröst 18 9.8 8.1
Äggstock 13 7.1 3.4
Tjocktarm 12 6.6 2.7
Livmoderkropp 10 5.5 3.1
Gallblåsa, gallvägar 10 5.5 2.6
Lever 8 4.4 2.5
Njure 8 4.4 1.9
Non-Hodgkin lymfom 8 4.4 2.6
Alla cancerformer2 183 100.0 60.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.