Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 589 24.7 3.4 3.6 14.5 9.1 5.1 39.6
Mun och svalg C00-14 10 25.0 1.9 32.7 11.5 - 5.8 23.1
  Läpp C00 1 25.0 - - - - - 75.0
  Tunga C02 3 38.5 - 30.8 - - - 30.8
  Annan muncancer C03-06 2 36.4 - 36.4 18.2 - - 9.1
  Spottkörtel C07-08 2 12.5 12.5 12.5 - - 25.0 37.5
  Svalg C01,C09-14 3 12.5 - 50.0 25.0 - 6.3 6.3
Matsmältningsorgan C15-26 118 9.5 5.8 5.9 15.2 12.5 14.7 36.4
  Matstrupe C15 9 11.4 - 6.8 20.5 4.5 9.1 47.7
  Magsäck C16 15 9.1 2.6 2.6 14.3 14.3 23.4 33.8
  Tunntarm C17 2 - - 20.0 - - 30.0 50.0
  Tjocktarm C18 33 11.6 9.1 8.5 6.7 13.4 14.6 36.0
  Ändtarm C19-20 26 8.5 11.5 10.0 7.7 13.1 10.0 39.2
  Anus C21 1 20.0 - - 20.0 40.0 20.0 -
  Lever C22 10 8.0 - 2.0 20.0 6.0 16.0 48.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 15.2 6.1 - 27.3 15.2 15.2 21.2
  Bukspottkörtel C25 14 5.6 - - 38.0 15.5 12.7 28.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 28.6 14.3 28.6 28.6
Andningsorgan C30-39 63 13.4 1.6 9.6 27.5 21.4 3.8 22.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 - 33.3 - 33.3 - - 33.3
  Struphuvud C32 3 52.9 - 5.9 11.8 - - 29.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 58 11.4 1.4 10.0 28.4 23.2 3.8 21.8
  Mediastinum C38 1 - - - 25.0 - 25.0 50.0
Ben C40-41 1 - - - - - - 100.0
Hudmelanom C43 25 22.6 0.8 7.3 4.0 1.6 10.5 53.2
Hud, ej-melanom C44 29 31.0 - - - - - 69.0
Mesoteliom C45 1 33.3 - - 66.7 - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - - - 100.0
Bindvävnad C48-49 4 22.2 - - 11.1 16.7 - 50.0
Bröst C50 1 - - 66.7 - - - 33.3
Manliga könsorgan C60-63 217 36.9 5.0 0.6 8.3 1.7 1.0 46.6
  Prostata C61 212 37.0 5.1 0.6 8.4 1.6 1.0 46.3
  Testikel C62 5 30.4 - - 4.3 8.7 - 56.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 50.0 - - - - - 50.0
Urinorgan C64-68 41 25.4 2.0 2.4 13.7 6.8 2.9 46.8
  Njure C64 19 23.4 3.2 1.1 19.1 10.6 2.1 40.4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 22 27.0 0.9 3.6 9.0 3.6 3.6 52.3
Öga C69 0 50.0 - - 50.0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 94.9 - - - - - 5.1
Sköldkörtel C73 6 46.7 - 3.3 10.0 6.7 13.3 20.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1 75.0 - - - - - 25.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 - - 4.3 17.4 39.1 21.7 17.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 52 5.0 - - 40.4 26.2 1.9 26.5
  Hodgkin lymfom C81 4 5.6 - - 5.6 22.2 - 66.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 18 13.0 - - 18.5 9.8 5.4 53.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 66.7 - - 33.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 - - - 59.3 29.6 - 11.1
  Leukemi C91-95 16 - - - 55.1 41.0 - 3.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 69.2 30.8 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 - - - 58.6 37.9 - 3.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 140 99.9 - - - - 0.1 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.