Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 491 1911 3048 4338
Mun och svalg C00-14 8 34 51 90
  Läpp C00 - 4 10 26
  Tunga C02 2 9 11 17
  Annan muncancer C03-06 2 7 13 18
  Spottkörtel C07-08 - 4 4 9
  Svalg C01,C09-14 4 10 13 20
Matsmältningsorgan C15-26 74 262 386 518
  Matstrupe C15 2 7 8 8
  Magsäck C16 13 30 38 60
  Tunntarm C17 - 6 9 14
  Tjocktarm C18 29 111 176 235
  Ändtarm C19-20 21 86 124 165
  Anus C21 1 1 2 5
  Lever C22 2 5 7 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 9 13 14
  Bukspottkörtel C25 3 6 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 32 76 93 125
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 2
  Struphuvud C32 - 10 19 26
  Lunga, luftstrupe C33-34 30 63 71 93
  Mediastinum C38 1 2 2 4
Ben C40-41 3 4 6 15
Hudmelanom C43 25 99 151 241
Hud, ej-melanom C44 36 112 148 197
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1
Bindvävnad C48-49 4 10 19 35
Bröst C50 1 2 3 4
Manliga könsorgan C60-63 191 946 1598 2089
  Prostata C61 185 924 1560 1996
  Testikel C62 5 20 33 86
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 5 7
Urinorgan C64-68 39 131 225 363
  Njure C64 18 60 98 154
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 21 71 127 209
Öga C69 - 1 3 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 31 57 148
Sköldkörtel C73 5 24 37 74
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 2 12
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 13 18 22
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 59 163 250 389
  Hodgkin lymfom C81 8 17 33 63
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 21 65 111 178
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 3 4 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 10 16 21
  Leukemi C91-95 20 46 64 98
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 20 20 22
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 120 615 980 1460
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.