Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 468 1744 2899 5161
Mun och svalg C00-14 11 27 40 69
  Läpp C00 1 4 7 10
  Tunga C02 2 5 8 15
  Annan muncancer C03-06 6 9 12 19
  Spottkörtel C07-08 1 5 7 13
  Svalg C01,C09-14 1 4 6 12
Matsmältningsorgan C15-26 67 210 320 505
  Matstrupe C15 1 2 2 3
  Magsäck C16 8 20 26 46
  Tunntarm C17 1 4 6 10
  Tjocktarm C18 30 109 170 270
  Ändtarm C19-20 15 53 91 138
  Anus C21 - 1 3 7
  Lever C22 5 5 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 7 8 14
  Bukspottkörtel C25 3 7 7 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - 2 2 2
Andningsorgan C30-39 15 37 48 65
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 2 6
  Struphuvud C32 - 2 3 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 34 43 54
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - 2 2 10
Hudmelanom C43 21 88 137 254
Hud, ej-melanom C44 29 105 150 208
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 5 12 19 32
Bröst C50 170 710 1243 2223
Kvinnliga könsorgan C51-58 68 220 371 722
  Livmoderhals C53 7 21 30 74
  Livmoderkropp C54 40 124 232 445
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 2
  Äggstock C56 16 52 76 151
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 23 33 50
Urinorgan C64-68 14 54 92 168
  Njure C64 11 36 59 113
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 18 33 55
Öga C69 1 2 6 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 54 126 255
Sköldkörtel C73 11 58 90 238
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 15 21 30
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 37 149 233 366
  Hodgkin lymfom C81 1 6 21 44
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 16 70 116 186
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 2 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 17 22 26
  Leukemi C91-95 13 41 59 91
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 13 13 17
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 11 47 99 171
  Förstadier till cancer i livmoderhals 35 231 443 879
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 19 32 69
  Basaliom i hud 125 754 1211 1929
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.