Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 416 443 496 484 495 484 493 527 573 572 588
Mun och svalg C00-14 7 7 9 5 8 7 6 8 12 12 13
  Läpp C00 1 1 1 0 0 1 - - - - -
  Tunga C02 1 0 0 1 1 2 1 2 2 3 3
  Annan muncancer C03-06 0 0 1 1 3 2 3 2 4 2 2
  Spottkörtel C07-08 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 3
  Svalg C01,C09-14 4 3 6 2 3 3 2 4 6 6 5
Matsmältningsorgan C15-26 128 135 137 135 142 122 140 158 183 193 192
  Matstrupe C15 10 9 10 8 11 9 12 14 16 10 13
  Magsäck C16 63 59 54 43 41 36 32 30 25 23 21
  Tunntarm C17 1 1 1 1 1 2 2 1 4 3 3
  Tjocktarm C18 12 13 17 18 21 19 24 30 36 31 37
  Ändtarm C19-20 13 18 19 18 21 20 23 21 26 30 28
  Anus C21 - - 1 0 0 0 - 0 1 2 2
  Lever C22 3 6 5 7 6 6 10 17 21 27 26
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 6 6 9 9 6 7 8 8 13 10
  Bukspottkörtel C25 17 19 21 29 28 22 28 34 41 51 43
  Andra matsmältningsorgan C26 6 3 3 2 1 2 2 4 5 3 9
Andningsorgan C30-39 153 168 189 178 147 135 121 123 131 123 115
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1
  Struphuvud C32 5 5 6 4 3 3 4 2 3 4 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 146 161 182 172 142 131 116 118 125 118 108
  Mediastinum C38 1 1 1 1 1 1 0 1 1 - 2
Ben C40-41 2 1 2 2 1 0 2 1 1 1 -
Hudmelanom C43 5 5 5 7 7 7 7 10 10 11 16
Hud, ej-melanom C44 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
Mesoteliom C45 1 - 1 3 3 2 3 3 3 6 3
Autonoma nervsystemet C47 1 0 0 0 - 1 0 1 1 - -
Bindvävnad C48-49 3 2 2 2 3 4 4 3 4 6 3
Bröst C50 0 - - 1 0 0 0 0 0 - -
Manliga könsorgan C60-63 35 41 51 50 58 78 80 81 86 85 87
  Prostata C61 33 39 50 49 57 76 78 80 85 83 87
  Testikel C62 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - -
Urinorgan C64-68 22 26 26 28 35 32 34 35 38 35 44
  Njure C64 10 11 13 13 18 17 19 18 19 17 23
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 13 15 14 16 17 14 14 17 19 18 21
Öga C69 0 - 1 0 1 1 1 1 2 1 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 10 15 9 14 14 16 18 17 23 27
Sköldkörtel C73 1 2 1 2 2 1 1 2 2 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 1 1 1 1 1 1 0 2 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 16 12 11 15 23 31 27 23 22 18 20
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 33 43 45 50 46 49 57 58 54 63
  Hodgkin lymfom C81 5 4 4 4 3 1 1 1 2 - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 8 12 14 17 16 23 21 22 19 30
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - 0 0 1 1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 5 7 8 11 9 10 14 12 10 10
  Leukemi C91-95 14 15 18 18 16 15 13 15 18 17 18
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 2 1 6 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 1 1 0 0 0 - 0 0 1 -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.