Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 570 644 724 852 947 1052 1155 1278 1441 1515 1588
Mun och svalg C00-14 8 7 8 11 12 15 15 18 20 17 22
  Läpp C00 1 1 2 2 3 3 3 4 2 3 1
  Tunga C02 2 2 1 2 2 3 4 5 6 2 9
  Annan muncancer C03-06 1 1 2 2 3 5 3 5 5 5 7
  Spottkörtel C07-08 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1
  Svalg C01,C09-14 1 2 3 3 1 2 2 2 4 5 4
Matsmältningsorgan C15-26 172 192 208 229 241 217 221 248 255 257 280
  Matstrupe C15 12 10 11 13 11 10 7 12 8 8 12
  Magsäck C16 58 61 51 56 55 40 32 30 24 24 30
  Tunntarm C17 2 3 2 1 3 2 4 4 5 5 8
  Tjocktarm C18 28 39 47 55 66 64 71 77 85 74 94
  Ändtarm C19-20 27 26 29 34 36 36 39 43 47 49 42
  Anus C21 - - 0 1 2 1 2 2 2 - 4
  Lever C22 4 7 7 7 8 6 11 12 16 16 17
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 16 25 24 21 21 18 19 17 19 15
  Bukspottkörtel C25 20 27 28 31 34 32 32 44 47 56 52
  Andra matsmältningsorgan C26 9 4 8 6 4 4 4 6 5 6 6
Andningsorgan C30-39 19 27 29 35 37 40 53 63 73 61 89
  Näsa, bihåla C30-31 2 2 1 1 2 1 2 3 2 - 3
  Struphuvud C32 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 24 26 32 34 37 49 57 68 59 82
  Mediastinum C38 0 0 1 0 1 0 1 1 1 - 3
Ben C40-41 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 5
Hudmelanom C43 8 11 15 22 26 26 34 42 62 70 72
Hud, ej-melanom C44 12 13 20 32 32 44 61 56 84 104 78
Mesoteliom C45 0 1 2 1 3 2 1 1 2 - 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 - 0 1 1 1 - - -
Bindvävnad C48-49 4 4 7 4 6 5 8 9 8 16 13
Bröst C50 104 139 163 217 256 318 342 392 470 496 519
Kvinnliga könsorgan C51-58 115 114 104 111 116 134 150 166 169 164 162
  Livmoderhals C53 34 23 17 15 12 15 15 15 18 22 15
  Livmoderkropp C54 40 46 40 53 52 62 72 85 89 81 83
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 3 2 2 2 2 2 0 1 - 3
  Äggstock C56 30 34 34 31 39 45 47 51 45 36 38
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 7 11 10 11 11 14 15 15 25 23
Urinorgan C64-68 25 21 32 39 41 48 51 53 58 75 55
  Njure C64 13 12 16 26 22 31 33 32 33 49 37
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 12 9 16 12 20 16 18 21 25 26 18
Öga C69 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 20 28 24 38 41 47 59 54 48 55
Sköldkörtel C73 15 12 17 22 19 24 28 27 24 44 38
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 20 16 19 26 38 39 42 35 40 36 44
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 59 65 74 76 91 94 102 117 120 152
  Hodgkin lymfom C81 6 6 5 5 6 6 5 4 7 9 10
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 16 19 26 28 35 39 45 58 51 65
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 0 - 1 1 1 2 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 13 12 13 14 18 13 17 12 18 17
  Leukemi C91-95 15 20 20 22 20 20 27 25 23 29 39
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 - 2 4 5 6 3 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 5 8 8 8 9 5 4 8 10 19
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 0 1 3 5 7 19 29 47 57 52
  Förstadier till cancer i livmoderhals 19 15 11 9 28 49 78 94 106 151 171
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 2 5 7 7 11 14 14 17 20 20
  Basaliom i hud 68 84 149 186 227 256 279 350 436 528 408
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.