Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 32.1 14.1 8.7 18.7 39.7 39.6 63.7 80.6 105.2 192.2 379.3 725.5 1153 1874 2385 3046 3746 3718 306.4
Mun och svalg C00-14 - - - - 1.2 1.1 1.1 3.6 7.3 17.3 15.1 23.6 34.9 33.4 37.8 61.2 43.0 49.2 7.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 1.2 - 2.8 - 31.9 3.9 12.3 0.5
  Tunga C02 - - - - 1.2 1.1 - 1.2 3.7 5.8 4.7 2.4 7.9 4.2 8.0 13.3 3.9 - 1.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - 1.2 - 2.3 2.3 5.9 5.6 9.8 10.0 5.3 15.6 18.4 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 1.1 - - 1.2 - 3.5 2.3 1.4 6.0 5.3 - 12.3 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.2 3.7 8.1 8.1 10.6 19.1 15.3 13.9 5.3 19.6 6.1 3.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 3.5 4.4 7.8 10.8 22.0 34.5 74.5 154.8 209.5 367.7 422.0 625.2 801.6 768.2 57.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.2 2.3 9.3 10.6 14.6 18.1 25.9 18.6 27.4 24.6 3.2
  Magsäck C16 - - - - 1.2 - - 2.4 2.4 2.3 12.8 17.7 23.6 40.4 39.8 63.8 89.9 86.0 6.3
  Tunntarm C17 - - - - - 1.1 - - 1.2 1.2 5.8 3.5 6.8 9.8 2.0 2.7 11.7 - 1.4
  Tjocktarm C18 - - - - 1.2 2.2 3.4 6.0 4.9 11.5 14.0 34.3 50.7 98.9 129.4 196.9 285.4 227.4 16.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - 1.1 3.4 - 3.7 6.9 16.3 36.6 56.3 90.5 95.5 127.7 152.5 153.6 12.9
  Anus C21 - - - - - - - 1.2 1.2 - 1.2 3.5 1.1 1.4 4.0 2.7 - 6.1 0.6
  Lever C22 - - - - - - 1.1 - - - 3.5 16.5 13.5 40.4 31.8 66.5 62.6 98.3 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.2 1.2 2.3 5.9 9.0 15.3 17.9 26.6 23.5 18.4 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - 1.2 - - 1.2 6.1 8.1 8.1 23.6 31.5 43.2 67.7 117.1 117.3 122.9 8.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.2 1.2 2.4 2.3 9.8 8.0 2.7 31.3 30.7 1.1
Andningsorgan C30-39 1.3 - - - 1.2 - 1.1 1.2 6.1 10.4 27.9 62.6 118.2 190.8 238.9 287.3 344.1 411.8 27.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 1.2 1.2 2.3 3.5 - 2.8 - 2.7 - 12.3 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 1.2 4.7 3.5 12.4 8.4 15.9 16.0 15.6 12.3 1.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 1.3 - - - - - - 1.2 4.9 8.1 20.9 54.4 103.6 175.5 221.0 266.0 324.5 381.0 24.2
  Mediastinum C38 - - - - 1.2 - 1.1 - - - - 1.2 1.1 1.4 - 2.7 - 6.1 0.4
Ben C40-41 - - - 2.7 - - 1.1 - - 1.2 - 1.2 2.3 1.4 2.0 - - - 0.6
Hudmelanom C43 - - - - 2.3 3.3 5.6 6.0 7.3 11.5 20.9 39.0 47.3 75.2 107.5 125.0 140.8 159.8 13.9
Hud, ej-melanom C44 - - - 1.3 1.2 - - 1.2 2.4 - 5.8 17.7 21.4 59.9 135.4 188.9 328.5 571.6 13.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 2.3 - 1.2 1.1 1.4 6.0 16.0 19.6 24.6 0.8
Autonoma nervsystemet C47 2.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3
Bindvävnad C48-49 - - - 1.3 2.3 1.1 1.1 2.4 - 2.3 3.5 3.5 11.3 5.6 6.0 13.3 27.4 12.3 2.1
Bröst C50 - - - - - - - - - - 1.2 5.9 1.1 1.4 8.0 - 7.8 - 0.6
Manliga könsorgan C60-63 - 1.4 - 4.0 12.8 15.4 16.8 16.8 14.7 42.6 109.4 264.7 470.7 767.5 897.8 1112 1216 866.6 105.6
  Prostata C61 - - - - - - - - 8.6 32.2 107.0 258.8 467.3 761.9 893.8 1112 1204 860.4 99.0
  Testikel C62 - 1.4 - 2.7 12.8 13.2 16.8 15.6 6.1 5.8 - 1.2 1.1 1.4 2.0 - 3.9 - 5.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 1.3 - 2.2 - 1.2 - 4.6 2.3 4.7 2.3 4.2 2.0 - 7.8 6.1 1.3
Urinorgan C64-68 5.4 1.4 1.5 - - 1.1 3.4 6.0 4.9 21.9 45.4 60.3 83.3 136.5 238.9 282.0 367.6 350.3 26.5
  Njure C64 4.0 1.4 - - - 1.1 - 2.4 2.4 13.8 24.4 34.3 27.0 61.3 85.6 79.8 66.5 73.8 10.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.3 - 1.5 - - - 3.4 3.6 2.4 8.1 20.9 26.0 56.3 75.2 153.3 202.2 301.1 276.6 15.9
Öga C69 1.3 - - - 1.2 - - - - 2.3 1.2 1.2 - - 2.0 - - 6.1 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.7 2.8 1.5 1.3 4.7 6.6 7.8 6.0 14.7 9.2 15.1 27.2 24.8 33.4 41.8 23.9 31.3 55.3 9.8
Sköldkörtel C73 - - - 1.3 1.2 2.2 3.4 7.2 6.1 5.8 7.0 9.5 14.6 11.1 2.0 13.3 7.8 12.3 3.7
Andra endokrina körtlar C74-75 4.0 - - - - - - - - - - 3.5 2.3 - 6.0 5.3 - - 0.9
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 1.1 2.2 1.2 2.4 4.6 7.0 4.7 23.6 40.4 53.7 69.2 66.5 129.1 6.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.7 8.5 5.8 6.7 8.2 3.3 12.3 18.0 17.1 26.5 45.4 44.9 86.7 147.7 179.2 223.5 344.1 301.1 29.6
  Hodgkin lymfom C81 - 1.4 1.5 4.0 3.5 2.2 2.2 8.4 4.9 3.5 3.5 2.4 10.1 1.4 6.0 2.7 7.8 12.3 3.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.4 2.8 2.9 1.3 1.2 1.1 8.9 7.2 9.8 12.7 20.9 22.5 40.5 76.6 79.6 109.1 125.1 73.8 13.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - 2.3 - 1.1 - 8.0 2.7 7.8 6.1 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.5 1.2 4.7 9.0 22.3 15.9 26.6 54.7 30.7 2.5
  Leukemi C91-95 5.4 4.2 1.5 1.3 3.5 - 1.1 2.4 1.2 6.9 16.3 10.6 18.0 33.4 49.8 61.2 109.5 116.8 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 2.4 1.1 - 4.0 10.6 27.4 36.9 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 1.2 - 1.2 2.4 6.8 13.9 15.9 10.6 11.7 24.6 1.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 1.3 2.3 4.4 8.9 22.8 24.5 48.3 87.3 128.8 273.6 429.0 698.7 984.3 1169 1469 77.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.