Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 26.4 2.9 21.3 18.0 45.3 64.6 102.5 132.2 240.2 365.7 634.6 729.0 1032 1303 1450 1679 1926 2211 273.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - 1.2 4.8 1.3 5.1 5.9 6.0 18.4 15.1 18.9 28.0 15.4 11.1 32.0 4.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 1.2 - - - 4.9 1.9 - 11.4 0.2
  Tunga C02 - - - - - - 2.4 - 2.6 - 3.6 4.6 6.5 1.3 6.6 5.8 2.2 4.6 1.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 1.3 - - 5.7 3.2 8.8 9.9 5.8 - 9.1 1.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 1.2 2.4 - - 1.2 - 2.3 1.1 2.5 3.3 1.9 2.2 4.6 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.3 1.3 4.7 1.2 5.7 4.3 6.3 3.3 - 6.7 2.3 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 1.4 - 1.5 2.8 3.7 4.7 4.8 11.6 20.5 27.2 65.5 86.1 141.1 228.9 256.7 369.2 463.7 541.4 38.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.3 - - 2.3 5.4 3.8 11.5 9.6 11.1 27.4 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - - 1.3 - 2.4 2.4 13.8 8.6 32.7 31.3 28.8 35.7 59.4 3.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 1.2 - 2.3 3.2 3.8 8.2 9.6 6.7 13.7 0.8
  Tjocktarm C18 - - 1.5 - 2.4 1.2 3.6 5.1 6.4 10.7 22.6 28.7 50.6 64.1 82.3 142.3 160.5 155.3 12.9
  Ändtarm C19-20 - - - - 1.2 1.2 1.2 2.6 2.6 7.1 22.6 19.5 28.0 37.7 44.4 69.2 69.1 66.2 7.4
  Anus C21 - - - - - - - - - 1.2 1.2 1.1 - 2.5 - - 2.2 6.9 0.3
  Lever C22 1.4 - - 1.4 - 1.2 - - 5.1 1.2 6.0 4.6 7.5 7.5 9.9 23.1 35.7 36.5 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.4 2.4 4.6 11.8 18.9 11.5 17.3 29.0 41.1 2.2
  Bukspottkörtel C25 - - - 1.4 - 1.2 - 2.6 5.1 1.2 8.3 8.0 23.7 52.8 54.3 67.3 100.3 107.4 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 1.1 2.2 5.0 3.3 1.9 13.4 27.4 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 4.7 1.2 2.6 - 8.3 20.2 27.6 47.4 81.8 111.9 100.0 124.8 111.9 12.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - 1.2 - - - - - - 1.1 2.5 3.3 - 2.2 4.6 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 3.6 - 1.1 1.3 - - 2.2 - 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.5 - 2.6 - 8.3 16.7 27.6 44.2 76.7 108.6 98.1 111.5 100.5 11.1
  Mediastinum C38 - - - - - - 1.2 - - - - - - - - - 6.7 2.3 0.1
Ben C40-41 - - 1.5 1.4 1.2 - - - - - 2.4 - - 1.3 1.6 3.8 6.7 4.6 0.6
Hudmelanom C43 - - - 1.4 3.7 16.4 16.9 15.4 25.7 26.0 23.8 21.8 33.4 65.4 51.0 69.2 71.3 91.4 14.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - 7.3 - 1.2 - 1.3 3.6 7.1 9.2 16.2 34.0 57.6 138.5 180.6 431.7 8.9
Mesoteliom C45 - - - - - - - 1.3 - - 1.2 - 1.1 2.5 - 5.8 - 2.3 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 1.4 - - - - 1.2 - 1.3 - 1.2 2.4 8.0 5.4 12.6 13.2 30.8 8.9 6.9 2.1
Bröst C50 - - - - - 8.2 22.9 51.3 101.5 197.6 319.1 354.7 492.3 446.5 432.8 384.6 352.2 370.0 102.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - 1.4 7.3 2.3 14.5 25.7 34.7 32.0 71.4 76.9 105.6 171.1 192.5 182.7 207.3 180.5 30.9
  Livmoderhals C53 - - - - 3.7 - 8.4 19.3 12.8 10.7 13.1 4.6 7.5 7.5 13.2 7.7 2.2 2.3 5.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 2.4 1.3 9.0 9.5 32.1 49.4 59.2 103.1 113.5 109.6 120.4 84.5 14.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 9.1 0.1
  Äggstock C56 - - - 1.4 3.7 2.3 3.6 5.1 11.6 10.7 19.1 21.8 28.0 46.5 51.0 40.4 35.7 52.5 8.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 1.3 1.2 7.1 1.1 10.8 13.8 14.8 25.0 46.8 32.0 2.3
Urinorgan C64-68 - - 1.5 1.4 1.2 1.2 - 1.3 2.6 8.3 11.9 29.8 39.9 57.9 62.5 103.8 107.0 75.4 9.5
  Njure C64 - - 1.5 1.4 1.2 1.2 - - 2.6 8.3 6.0 13.8 29.1 34.0 41.1 71.2 55.7 32.0 6.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 1.3 - - 6.0 16.1 10.8 23.9 21.4 32.7 51.3 43.4 3.4
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.3 1.1 - - 1.9 4.5 2.3 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.9 2.9 6.1 1.4 2.4 5.9 18.1 6.4 18.0 21.3 36.9 24.1 31.2 35.2 39.5 44.2 42.4 27.4 13.0
Sköldkörtel C73 - - 3.0 - 7.3 8.2 6.0 7.7 16.7 15.4 25.0 17.2 22.6 20.1 21.4 15.4 11.1 6.9 8.4
Andra endokrina körtlar C74-75 4.2 - - - 1.2 - 1.2 1.3 - - - - 1.1 2.5 - 1.9 2.2 - 0.9
Annan eller ospecifierad C76,C80 1.4 - - - - - - - 6.4 4.7 2.4 8.0 12.9 28.9 54.3 44.2 89.2 125.6 5.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.1 - 7.6 8.3 9.8 10.6 10.8 5.1 7.7 14.2 39.3 44.8 65.7 95.6 126.7 167.3 243.0 201.0 22.3
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.5 6.9 7.3 7.0 3.6 5.1 - 2.4 3.6 - 3.2 3.8 1.6 3.8 4.5 4.6 3.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - 1.5 - 1.2 2.3 6.0 - 7.7 4.7 26.2 20.7 37.7 52.8 69.1 61.5 95.9 89.1 9.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 1.1 - 2.5 1.6 - 2.2 2.3 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.4 1.2 5.7 10.8 6.3 18.1 28.8 46.8 20.6 2.0
  Leukemi C91-95 11.1 - 3.0 1.4 1.2 1.2 1.2 - - 3.6 6.0 16.1 7.5 17.6 19.7 51.9 42.4 52.5 5.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 1.3 4.9 5.8 17.8 13.7 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 1.5 - - - - - - 1.2 2.4 1.1 6.5 11.3 11.5 15.4 33.4 18.3 1.6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 6.0 1.3 14.1 18.9 66.7 39.0 59.2 62.9 28.0 23.1 8.9 9.1 12.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 2.8 80.8 173.8 172.4 134.8 83.5 53.3 47.6 26.4 12.9 2.5 8.2 3.8 8.9 - 51.5
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 2.8 3.7 2.3 6.0 6.4 6.4 4.7 6.0 19.5 19.4 7.5 4.9 5.8 6.7 6.9 4.5
  Basaliom i hud 1.4 - 1.5 2.8 4.9 5.9 16.9 33.4 46.2 73.4 101.2 159.6 245.6 374.8 521.7 719.2 766.8 893.1 70.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.