Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.8 - 6.1 1.4 - 3.5 9.6 21.8 38.5 69.8 98.8 157.3 255.3 402.5 590.8 740.3 1061 1334 74.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 1.2 1.3 1.3 2.4 1.2 2.3 2.2 6.3 4.9 11.5 6.7 18.3 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 0.0
  Tunga C02 - - - - - - 1.2 - 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 - 3.3 3.8 - 2.3 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.2 - - 1.1 2.5 - 5.8 4.5 6.9 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - 1.6 1.9 2.2 4.6 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.3 - - - 1.1 - 3.8 - - - 2.3 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 1.4 - 1.2 - 6.4 9.0 21.3 31.0 37.9 81.9 113.2 169.5 203.8 345.5 498.0 21.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 2.4 - 2.3 7.5 2.5 9.9 3.8 15.6 22.8 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 2.4 2.4 5.7 5.4 17.6 31.3 19.2 24.5 64.0 2.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 1.3 4.9 5.8 4.5 9.1 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 1.3 2.6 5.9 7.1 9.2 8.6 15.1 39.5 46.2 91.4 111.9 4.4
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 2.6 3.9 4.7 7.1 4.6 15.1 12.6 16.5 28.8 37.9 61.7 3.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - - - 4.6 0.1
  Lever C22 - - - 1.4 - 1.2 - - 1.3 2.4 4.8 3.4 6.5 6.3 4.9 25.0 35.7 34.3 2.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.2 2.4 2.3 11.8 15.1 8.2 15.4 26.8 45.7 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 2.6 1.3 2.4 7.1 9.2 23.7 39.0 51.0 59.6 98.1 121.1 5.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 1.1 2.2 3.8 3.3 - 11.1 22.8 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 1.3 - 8.3 4.8 28.7 32.3 61.6 85.6 101.9 107.0 100.5 8.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 1.3 1.6 - - 2.3 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 2.2 1.3 - - 2.2 - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 1.3 - 8.3 4.8 28.7 28.0 57.9 83.9 100.0 95.9 93.7 8.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - - 6.7 2.3 0.1
Ben C40-41 - - 1.5 - - - - - - - - - - - - - 2.2 6.9 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 3.6 1.2 2.3 1.1 3.8 11.5 7.7 17.8 22.8 1.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 1.1 - - - 1.9 4.5 18.3 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 1.1 1.3 1.6 1.9 - 2.3 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - 1.5 - - - - 1.3 - 2.4 - 3.4 5.4 5.0 8.2 9.6 8.9 2.3 1.2
Bröst C50 - - - - - - 2.4 9.0 10.3 20.1 34.5 24.1 57.1 62.9 79.0 96.1 115.9 153.0 13.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 1.2 1.2 1.3 12.8 1.2 15.5 23.0 28.0 62.9 70.8 105.8 102.5 137.1 9.5
  Livmoderhals C53 - - - - - 1.2 1.2 - 6.4 - 2.4 2.3 - 7.5 4.9 7.7 2.2 4.6 1.2
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 1.3 1.2 2.4 8.0 4.3 17.6 18.1 44.2 40.1 36.5 2.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.9 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - 1.3 5.1 - 8.3 9.2 19.4 31.4 44.4 44.2 35.7 54.8 4.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 2.4 3.4 4.3 6.3 3.3 9.6 24.5 34.3 1.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 2.4 6.9 7.5 15.1 23.0 36.5 80.3 57.1 2.7
  Njure C64 - - - - - - - - - - 2.4 2.3 6.5 11.3 19.7 26.9 49.0 36.5 1.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 4.6 1.1 3.8 3.3 9.6 31.2 20.6 0.8
Öga C69 - - - - - - - - 1.3 - - - 2.2 1.3 - 3.8 2.2 2.3 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.4 - 1.5 - - - 1.2 1.3 2.6 7.1 4.8 5.7 8.6 13.8 11.5 26.9 35.7 22.8 3.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 1.2 3.4 2.2 1.3 4.9 5.8 4.5 9.1 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 1.2 - - - - - - 1.3 - 3.8 - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 2.4 4.6 8.6 15.1 39.5 36.5 84.7 116.5 3.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.4 - 1.5 - - 1.2 2.4 - 1.3 3.6 - 13.8 17.2 37.7 80.6 86.5 142.7 166.8 7.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 1.2 - - - - - - - 1.6 - - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 1.2 - - - - 4.6 7.5 7.5 44.4 17.3 49.0 89.1 2.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - 3.8 4.5 2.3 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.4 - 4.6 4.3 11.3 18.1 23.1 42.4 9.1 1.7
  Leukemi C91-95 1.4 - 1.5 - - 1.2 - - - 1.2 - 4.6 3.2 13.8 16.5 34.6 29.0 41.1 2.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - 3.8 8.9 13.7 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 1.3 - - - - 5.0 - 3.8 8.9 11.4 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 - 2.3 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 1.1 1.3 - - 2.2 2.3 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.