Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1543 92.0 2.6 1.8 0.7 2.9
Mun och svalg C00-14 35 96.0 1.1 1.1 1.7 -
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 7 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 7 97.2 - - 2.8 -
  Spottkörtel C07-08 3 93.3 6.7 - - -
  Svalg C01,C09-14 14 92.9 1.4 2.9 2.9 -
Matsmältningsorgan C15-26 299 88.3 1.9 3.3 1.5 5.0
  Matstrupe C15 15 87.0 1.3 - 1.3 10.4
  Magsäck C16 33 96.3 1.8 0.6 0.6 0.6
  Tunntarm C17 6 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 86 96.8 - 0.9 0.7 1.6
  Ändtarm C19-20 67 96.1 - 1.2 0.9 1.8
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 26 78.0 1.5 6.1 3.0 11.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 69.6 12.5 7.1 1.8 8.9
  Bukspottkörtel C25 46 67.1 6.6 11.0 3.5 11.8
  Andra matsmältningsorgan C26 6 67.7 3.2 9.7 3.2 16.1
Andningsorgan C30-39 144 75.7 11.9 5.0 1.4 6.0
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 9 97.8 - - - 2.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 130 73.7 13.1 5.5 1.5 6.1
  Mediastinum C38 1 71.4 14.3 - - 14.3
Ben C40-41 2 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 68 99.7 0.3 - - -
Hud, ej-melanom C44 81 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 5 95.7 - - - 4.3
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 9 97.8 - - - 2.2
Bröst C50 3 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 543 99.8 - - 0.0 0.2
  Prostata C61 525 99.8 - - 0.0 0.2
  Testikel C62 14 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 5 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 135 93.6 1.2 2.7 1.0 1.5
  Njure C64 48 89.6 0.4 5.4 1.7 2.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 87 95.9 1.6 1.1 0.7 0.7
Öga C69 2 75.0 - - 12.5 12.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 36 86.7 - 7.2 0.6 5.6
Sköldkörtel C73 14 97.1 2.9 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 3 84.6 - - - 15.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 32 70.8 10.6 9.9 1.2 7.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 133 80.2 8.2 0.6 1.3 9.6
  Hodgkin lymfom C81 10 98.0 2.0 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 59 98.7 1.0 - - 0.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 63.6 18.2 - 9.1 9.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 50.7 11.6 5.8 2.9 29.0
  Leukemi C91-95 36 68.3 17.8 - 2.8 11.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 9.1 22.7 - - 68.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 69.2 10.3 - 2.6 17.9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 418 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.