Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1514 90.6 2.4 2.4 1.0 3.6
Mun och svalg C00-14 22 93.6 3.7 0.9 1.8 -
  Läpp C00 2 90.0 - - 10.0 -
  Tunga C02 6 96.4 - - 3.6 -
  Annan muncancer C03-06 6 96.6 - 3.4 - -
  Spottkörtel C07-08 3 86.7 13.3 - - -
  Svalg C01,C09-14 5 92.6 7.4 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 260 83.8 1.6 6.1 2.5 5.9
  Matstrupe C15 8 90.0 - 5.0 2.5 2.5
  Magsäck C16 25 89.8 1.6 0.8 1.6 6.3
  Tunntarm C17 6 89.3 - 3.6 3.6 3.6
  Tjocktarm C18 86 96.5 - 1.2 0.9 1.4
  Ändtarm C19-20 46 95.2 - 1.3 2.6 0.9
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 16 63.8 1.3 17.5 6.3 11.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 16 65.4 7.4 13.6 2.5 11.1
  Bukspottkörtel C25 49 63.2 4.5 15.4 4.0 13.0
  Andra matsmältningsorgan C26 6 42.9 3.6 14.3 7.1 32.1
Andningsorgan C30-39 78 74.3 11.6 7.2 0.5 6.4
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 73 74.7 12.1 6.9 0.6 5.8
  Mediastinum C38 1 20.0 - 40.0 - 40.0
Ben C40-41 3 85.7 - 7.1 - 7.1
Hudmelanom C43 69 99.7 - - - 0.3
Hud, ej-melanom C44 89 99.3 0.2 0.2 - 0.2
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 12 96.6 3.4 - - -
Bröst C50 497 99.3 0.2 0.2 0.1 0.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 168 95.8 1.1 0.8 0.4 1.9
  Livmoderhals C53 17 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 88 100.0 - - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - 20.0 20.0 60.0
  Äggstock C56 44 89.5 2.3 2.7 0.5 5.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 92.0 4.6 - 1.1 2.3
Urinorgan C64-68 61 89.5 1.6 3.3 1.0 4.6
  Njure C64 37 87.6 - 5.4 1.1 5.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 24 92.6 4.1 - 0.8 2.5
Öga C69 1 71.4 14.3 - 14.3 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 52 87.6 - 6.6 0.8 5.0
Sköldkörtel C73 31 94.8 4.5 - - 0.6
Andra endokrina körtlar C74-75 2 81.8 - - - 18.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 41 49.8 15.6 13.7 6.8 14.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 127 75.8 7.5 1.1 1.7 13.8
  Hodgkin lymfom C81 9 97.7 2.3 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 58 98.3 0.3 0.3 - 1.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 66.7 - - - 33.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 16 50.6 6.3 6.3 5.1 31.6
  Leukemi C91-95 28 55.1 21.0 0.7 3.6 19.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 9.5 23.8 - - 66.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 12 55.2 12.1 - 3.4 29.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 53 99.6 - - - 0.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals 132 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 17 98.8 - 1.2 - -
  Basaliom i hud 465 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.