Prostata 527 33.1 94.0
Lunga, luftstrupe 123 7.7 21.7
Hud, ej-melanom2 95 6.0 13.2
Tjocktarm 92 5.8 15.4
Urinblåsa och urinvägar3 86 5.4 14.8
Hudmelanom 75 4.7 15.5
Ändtarm 69 4.3 13.6
Non-Hodgkin lymfom 64 4.0 14.1
Njure 49 3.1 11.2
Leukemi 47 3.0 9.6
Alla cancerformer2 1592 100.0 299.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.