Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 05.03.2016          

Allmännaste formerna av cancer som dödsorsak 2014, MÄN, Birkaland

Primärlokalisation Antalet fall Procent
fördelning
Mortalitet
per 100.0001