Lunga, luftstrupe 108 18.4 19.2
Prostata 87 14.8 12.9
Bukspottkörtel 43 7.3 7.5
Tjocktarm 37 6.3 5.9
Non-Hodgkin lymfom 30 5.1 4.7
Ändtarm 28 4.8 4.4
Hjärna, centrala nervsystemet 27 4.6 6.2
Lever 26 4.4 4.6
Njure 23 3.9 4.4
Magsäck 21 3.6 3.6
Alla cancerformer2 588 100.0 99.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.