Bröst 519 32.7 103.1
Tjocktarm 94 5.9 13.8
Livmoderkropp 83 5.2 13.6
Lunga, luftstrupe 82 5.2 12.6
Hud, ej-melanom2 78 4.9 6.8
Hudmelanom 72 4.5 15.5
Non-Hodgkin lymfom 65 4.1 10.8
Hjärna, centrala nervsystemet 55 3.5 16.8
Bukspottkörtel 52 3.3 8.0
Ändtarm 42 2.6 6.7
Alla cancerformer2 1588 100.0 285.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.