Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1543 30.0 4.6 3.9 14.8 7.1 5.2 34.5
Mun och svalg C00-14 35 14.8 4.5 28.4 17.6 1.1 10.8 22.7
  Läpp C00 4 33.3 - 11.1 - - 5.6 50.0
  Tunga C02 7 18.9 8.1 24.3 21.6 - 13.5 13.5
  Annan muncancer C03-06 7 16.7 8.3 22.2 16.7 2.8 11.1 22.2
  Spottkörtel C07-08 3 6.7 - 13.3 20.0 6.7 13.3 40.0
  Svalg C01,C09-14 14 8.6 2.9 41.4 20.0 - 10.0 17.1
Matsmältningsorgan C15-26 299 9.9 6.0 9.7 17.6 11.2 10.6 35.0
  Matstrupe C15 15 5.2 - 2.6 20.8 6.5 14.3 50.6
  Magsäck C16 33 7.9 0.6 3.0 20.7 11.6 17.1 39.0
  Tunntarm C17 6 - 3.4 3.4 20.7 17.2 20.7 34.5
  Tjocktarm C18 86 8.6 9.0 12.5 11.6 11.6 10.7 36.0
  Ändtarm C19-20 67 17.7 13.8 21.0 13.5 9.3 3.0 21.6
  Anus C21 2 25.0 8.3 16.7 - - 8.3 41.7
  Lever C22 26 16.7 - 1.5 12.1 3.0 6.8 59.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 5.4 - 5.4 21.4 12.5 17.9 37.5
  Bukspottkörtel C25 46 3.1 0.4 2.2 32.9 16.2 14.9 30.3
  Andra matsmältningsorgan C26 6 - - 3.2 29.0 29.0 9.7 29.0
Andningsorgan C30-39 144 9.3 1.5 5.6 26.3 9.9 11.3 36.3
  Näsa, bihåla C30-31 2 16.7 - 16.7 8.3 - 16.7 41.7
  Struphuvud C32 9 37.8 11.1 6.7 11.1 2.2 8.9 22.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 130 7.2 0.9 5.4 28.0 10.6 11.2 36.7
  Mediastinum C38 1 14.3 - - 14.3 - 28.6 42.9
Ben C40-41 2 44.4 - - - 22.2 - 33.3
Hudmelanom C43 68 37.5 2.1 6.2 3.2 2.1 5.6 43.4
Hud, ej-melanom C44 81 34.2 - 0.5 0.2 - 1.2 63.8
Mesoteliom C45 5 4.3 - - 13.0 4.3 17.4 60.9
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - - 50.0 50.0
Bindvävnad C48-49 9 28.3 2.2 - 6.5 6.5 15.2 41.3
Bröst C50 3 35.7 7.1 42.9 7.1 - - 7.1
Manliga könsorgan C60-63 543 45.2 7.3 0.4 10.1 2.1 0.7 34.3
  Prostata C61 525 45.6 7.5 0.3 10.2 2.1 0.6 33.7
  Testikel C62 14 34.8 - 4.3 4.3 2.9 2.9 50.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 5 26.1 4.3 8.7 13.0 - 4.3 43.5
Urinorgan C64-68 135 45.1 5.9 1.3 8.4 4.3 4.3 30.7
  Njure C64 48 24.5 12.4 0.4 15.4 9.5 5.4 32.4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 87 56.4 2.3 1.8 4.6 1.4 3.7 29.8
Öga C69 2 25.0 12.5 - - 12.5 - 50.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 36 97.8 - - - - - 2.2
Sköldkörtel C73 14 41.2 2.9 11.8 10.3 1.5 8.8 23.5
Andra endokrina körtlar C74-75 3 46.2 - - 15.4 - - 38.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 32 0.6 - 1.9 27.3 30.4 23.0 16.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 133 5.5 - 0.3 38.2 23.2 2.1 30.6
  Hodgkin lymfom C81 10 4.1 - - 14.3 12.2 - 69.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 59 11.1 - 0.7 24.2 11.8 3.7 48.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 - - - 72.7 9.1 - 18.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 2.9 - - 50.7 23.2 4.3 18.8
  Leukemi C91-95 36 - - - 58.3 38.3 - 3.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 - - - 36.4 40.9 - 22.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 - - - 51.3 48.7 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 418 99.9 - - - - 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.