Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1286 5114 8407 12248
Mun och svalg C00-14 31 112 165 276
  Läpp C00 5 13 25 64
  Tunga C02 7 22 33 46
  Annan muncancer C03-06 6 23 31 47
  Spottkörtel C07-08 2 10 19 36
  Svalg C01,C09-14 11 44 57 83
Matsmältningsorgan C15-26 191 665 1013 1446
  Matstrupe C15 7 14 19 26
  Magsäck C16 24 62 91 145
  Tunntarm C17 5 20 35 49
  Tjocktarm C18 72 277 431 639
  Ändtarm C19-20 59 219 343 479
  Anus C21 - 6 9 10
  Lever C22 9 24 29 36
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 14 16 19
  Bukspottkörtel C25 12 25 36 39
  Andra matsmältningsorgan C26 1 4 4 4
Andningsorgan C30-39 69 176 245 335
  Näsa, bihåla C30-31 1 8 11 17
  Struphuvud C32 12 32 52 88
  Lunga, luftstrupe C33-34 52 130 175 219
  Mediastinum C38 1 2 2 4
Ben C40-41 - 8 9 38
Hudmelanom C43 75 288 466 711
Hud, ej-melanom C44 94 321 497 670
Mesoteliom C45 2 6 9 11
Autonoma nervsystemet C47 - 2 4 12
Bindvävnad C48-49 8 29 54 108
Bröst C50 1 11 15 23
Manliga könsorgan C60-63 532 2400 4210 5837
  Prostata C61 511 2312 4050 5551
  Testikel C62 17 66 125 239
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 22 35 47
Urinorgan C64-68 117 479 739 1090
  Njure C64 36 150 246 395
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 81 329 493 695
Öga C69 2 5 11 33
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 24 95 189 423
Sköldkörtel C73 9 58 83 161
Andra endokrina körtlar C74-75 1 9 10 15
Annan eller ospecifierad C76,C80 23 49 59 70
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 107 401 629 989
  Hodgkin lymfom C81 9 44 70 170
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 44 205 334 491
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 8 11 11
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 18 24 33
  Leukemi C91-95 35 97 146 235
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 12 27 42 47
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 363 1880 3009 4495
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.