Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1305 5344 8806 15369
Mun och svalg C00-14 18 79 117 204
  Läpp C00 1 8 14 27
  Tunga C02 8 19 28 55
  Annan muncancer C03-06 6 22 28 44
  Spottkörtel C07-08 - 11 16 37
  Svalg C01,C09-14 3 19 31 41
Matsmältningsorgan C15-26 180 586 915 1521
  Matstrupe C15 6 10 16 24
  Magsäck C16 16 45 63 145
  Tunntarm C17 8 17 22 33
  Tjocktarm C18 79 289 452 763
  Ändtarm C19-20 34 146 260 429
  Anus C21 4 7 12 17
  Lever C22 5 14 14 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 18 24 36
  Bukspottkörtel C25 22 37 49 54
  Andra matsmältningsorgan C26 1 3 3 4
Andningsorgan C30-39 45 111 152 208
  Näsa, bihåla C30-31 3 6 11 17
  Struphuvud C32 1 5 10 13
  Lunga, luftstrupe C33-34 40 99 128 171
  Mediastinum C38 1 1 2 2
Ben C40-41 4 9 14 35
Hudmelanom C43 70 309 486 819
Hud, ej-melanom C44 75 349 521 717
Mesoteliom C45 2 4 5 5
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 9
Bindvävnad C48-49 12 37 50 92
Bröst C50 504 2271 3846 6710
Kvinnliga könsorgan C51-58 136 617 1061 2065
  Livmoderhals C53 15 75 126 283
  Livmoderkropp C54 80 358 649 1231
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 20
  Äggstock C56 26 129 203 415
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 15 55 83 116
Urinorgan C64-68 50 206 333 530
  Njure C64 33 124 205 317
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 17 82 128 213
Öga C69 - 3 8 33
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 49 192 385 758
Sköldkörtel C73 34 140 254 638
Andra endokrina körtlar C74-75 2 9 13 20
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 54 67 88
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 103 368 578 917
  Hodgkin lymfom C81 10 42 65 137
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 51 199 326 493
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 5 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 24 33 44
  Leukemi C91-95 22 70 110 192
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 31 38 45
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 51 257 412 569
  Förstadier till cancer i livmoderhals 170 657 1097 2162
  Borderlinetumör i äggstock D39 19 78 165 321
  Basaliom i hud 403 2138 3510 5577
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.