Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 227 250 302 321 360 400 481 606 704 742 719
Mun och svalg C00-14 4 7 9 7 8 8 12 11 16 18 20
  Läpp C00 2 4 5 4 3 2 3 2 2 1 2
  Tunga C02 0 1 1 0 1 1 3 1 2 7 5
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 1 1 1 3 3 5 4 6
  Spottkörtel C07-08 - 1 1 0 1 1 1 2 1 2 -
  Svalg C01,C09-14 0 2 1 1 2 2 2 3 6 4 7
Matsmältningsorgan C15-26 63 67 76 72 86 88 94 116 143 146 168
  Matstrupe C15 5 5 3 4 4 4 5 6 9 10 7
  Magsäck C16 27 25 29 21 25 18 16 15 14 17 21
  Tunntarm C17 0 1 1 1 1 1 1 2 3 2 5
  Tjocktarm C18 8 8 13 14 24 24 22 30 44 41 55
  Ändtarm C19-20 9 12 15 11 15 16 21 24 33 29 29
  Anus C21 - - - - 0 1 1 0 1 1 -
  Lever C22 2 3 2 4 4 6 5 15 14 18 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 2 2 3 4 5 3 4 8
  Bukspottkörtel C25 7 9 9 13 10 14 17 19 22 22 30
  Andra matsmältningsorgan C26 3 3 1 1 1 1 1 0 2 2 4
Andningsorgan C30-39 80 72 84 85 69 73 72 78 77 95 66
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 1 - 2 1 1 - - -
  Struphuvud C32 5 5 3 6 4 4 4 4 7 7 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 73 65 81 78 65 67 67 72 69 88 64
  Mediastinum C38 0 1 - - 0 - 0 1 0 - 1
Ben C40-41 1 2 0 2 1 1 0 0 2 1 -
Hudmelanom C43 4 4 4 9 11 14 14 21 26 29 25
Hud, ej-melanom C44 2 7 7 8 8 16 17 18 39 37 27
Mesoteliom C45 - - 0 1 1 1 3 2 3 5 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 2 2 3 3 2 3 3 5 5 4
Bröst C50 1 - 1 - 0 1 1 1 1 1 2
Manliga könsorgan C60-63 23 28 45 53 79 89 140 229 243 238 238
  Prostata C61 21 27 42 50 75 85 135 224 237 234 225
  Testikel C62 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 9
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 0 1 0 0 1 1 1 2 - 4
Urinorgan C64-68 15 20 28 29 38 42 47 52 61 72 53
  Njure C64 6 7 10 12 14 17 20 18 20 29 18
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 9 13 18 17 24 25 27 34 41 43 35
Öga C69 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 6 9 10 11 12 18 20 16 21 19
Sköldkörtel C73 0 2 1 1 2 2 3 3 3 4 9
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 9 7 7 9 11 11 10 8 9 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 21 20 28 31 32 38 43 41 59 60 68
  Hodgkin lymfom C81 3 1 4 3 2 3 4 2 5 5 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 5 9 9 12 15 17 19 25 23 30
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - 0 1 0 0 1 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 3 6 5 7 5 6 10 6 10
  Leukemi C91-95 9 9 11 10 9 10 15 12 13 12 15
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 4 8 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 1 4 3 2 1 1 1 5 3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 23 29 38 56 70 78 94 126 169 181 132
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.