Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 171 180 195 201 211 221 228 233 259 270 284
Mun och svalg C00-14 2 3 2 2 3 4 4 3 7 9 8
  Läpp C00 0 0 1 0 1 - 1 - - - -
  Tunga C02 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 -
  Annan muncancer C03-06 0 0 - 1 0 1 1 1 2 1 3
  Spottkörtel C07-08 0 - 1 0 0 1 1 - 1 1 -
  Svalg C01,C09-14 0 2 1 1 1 2 0 1 4 6 5
Matsmältningsorgan C15-26 54 56 57 58 55 64 62 71 87 79 107
  Matstrupe C15 4 5 3 5 3 4 4 4 7 6 9
  Magsäck C16 26 23 26 17 19 17 12 11 13 14 16
  Tunntarm C17 0 0 1 0 1 0 1 1 2 - 1
  Tjocktarm C18 6 6 5 10 9 11 11 13 16 15 14
  Ändtarm C19-20 7 7 9 6 8 9 9 9 12 13 15
  Anus C21 - - - - - 0 0 0 0 - 1
  Lever C22 1 2 2 4 4 5 4 11 13 8 11
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 2 1 3 3 4 2 3 5
  Bukspottkörtel C25 7 8 8 13 9 14 16 17 20 19 33
  Andra matsmältningsorgan C26 3 3 1 1 1 1 2 0 1 1 2
Andningsorgan C30-39 70 63 71 71 66 63 63 63 61 67 59
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 0 - - 1 1 0 - - -
  Struphuvud C32 2 3 2 2 1 2 2 1 2 4 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 66 59 68 70 64 60 59 61 58 63 55
  Mediastinum C38 1 0 0 - 0 - 0 1 0 - -
Ben C40-41 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 -
Hudmelanom C43 2 2 2 2 3 3 3 4 5 11 6
Hud, ej-melanom C44 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 -
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 2 2 3 1 2
Autonoma nervsystemet C47 0 - 0 - - 0 0 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3
Bröst C50 0 - - - - 0 0 0 0 1 -
Manliga könsorgan C60-63 12 14 19 21 30 31 31 30 34 30 28
  Prostata C61 12 13 18 21 30 30 30 29 34 30 27
  Testikel C62 1 - 1 0 0 1 0 1 - - 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0 - 0 - 0 1 0 0 - -
Urinorgan C64-68 7 12 10 12 16 16 15 17 17 25 19
  Njure C64 3 5 4 8 9 8 8 9 7 13 11
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 7 6 5 7 8 7 8 10 12 8
Öga C69 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 6 4 7 5 8 9 8 7 9
Sköldkörtel C73 - 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 9 5 7 8 9 10 8 5 7 9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12 15 18 18 20 20 25 21 27 25 32
  Hodgkin lymfom C81 2 1 2 2 1 1 - 0 0 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 3 6 6 7 7 10 8 10 11 11
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - - 0 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 3 2 3 4 4 5 4 6 5 5
  Leukemi C91-95 5 8 7 6 6 6 9 6 8 2 12
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 0 2 4 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - 0 0 0 0 - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.