Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 136 145 174 191 203 209 219 212 235 248 245
Mun och svalg C00-14 2 1 2 2 3 3 2 3 3 6 2
  Läpp C00 - - - - 0 - 0 - 0 1 -
  Tunga C02 - 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
  Annan muncancer C03-06 0 - 0 1 0 1 1 1 1 4 1
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 0 1 0 0 0 - - -
  Svalg C01,C09-14 1 0 1 0 0 1 0 1 1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 55 55 72 74 71 72 68 77 76 77 84
  Matstrupe C15 6 5 6 7 3 4 3 3 4 2 4
  Magsäck C16 22 17 20 16 17 12 9 8 11 6 10
  Tunntarm C17 0 0 - 0 1 1 0 0 1 3 -
  Tjocktarm C18 7 9 10 13 15 15 14 17 16 15 13
  Ändtarm C19-20 6 8 9 8 7 7 9 10 6 8 8
  Anus C21 - - - 1 0 0 0 1 1 1 -
  Lever C22 1 2 4 3 6 7 3 8 6 5 13
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 7 10 7 10 8 8 7 7 7
  Bukspottkörtel C25 6 7 12 15 14 16 19 22 22 29 27
  Andra matsmältningsorgan C26 4 4 5 2 2 1 2 1 2 1 2
Andningsorgan C30-39 6 5 9 13 17 16 19 17 25 37 33
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
  Struphuvud C32 0 - - - - - 0 - 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 5 9 12 17 15 18 16 24 36 33
  Mediastinum C38 - - - 0 0 - - 0 0 - -
Ben C40-41 0 1 1 1 - 0 0 0 - - -
Hudmelanom C43 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3
Hud, ej-melanom C44 - 1 - 0 1 1 0 0 1 1 -
Mesoteliom C45 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 0 2 2 1 2 1 1 1 2 3 6
Bröst C50 18 22 21 31 26 29 33 33 40 32 30
Kvinnliga könsorgan C51-58 21 23 25 22 28 26 28 22 28 31 33
  Livmoderhals C53 7 5 6 3 5 2 4 2 2 2 4
  Livmoderkropp C54 5 5 7 4 7 7 7 4 7 9 5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 0 1 1 1 - 0 1 - -
  Äggstock C56 7 10 10 12 13 13 13 13 16 10 17
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 2 2 2 3 4 4 2 3 10 7
Urinorgan C64-68 4 5 7 8 9 10 10 9 12 15 16
  Njure C64 3 3 4 5 6 7 7 7 9 6 14
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 3 2 3 3 2 2 3 3 9 2
Öga C69 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 2 5 6 8 7 8 8 9 13 11
Sköldkörtel C73 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 - 1 0 0 1 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 10 8 8 15 15 16 11 9 7 3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 16 16 20 18 25 28 24 23 18 24
  Hodgkin lymfom C81 2 2 1 1 1 0 1 0 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 4 5 9 8 12 10 9 8 6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 0 0 - - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 3 5 4 6 7 5 4 4 7
  Leukemi C91-95 8 8 6 9 4 8 6 6 6 4 8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 2 1 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - 0 - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 0 1 - 0 0 - -
  Basaliom i hud - - - 0 - 0 - - 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.