Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 95.2 92.7 92.4 88.7 89.3 85.7 81.6 72.1 73.8 78.6 71.8
Mun och svalg C00-14 1.2 0.8 1.2 0.7 1.2 1.4 0.7 1.3 0.9 1.6 0.3
  Läpp C00 - - - - 0.1 - 0.0 - 0.0 0.1 -
  Tunga C02 - 0.3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.5 0.3 0.5 0.2
  Annan muncancer C03-06 0.2 - 0.3 0.2 0.1 0.7 0.3 0.3 0.3 0.9 0.1
  Spottkörtel C07-08 0.3 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 - - -
  Svalg C01,C09-14 0.7 0.2 0.8 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 0.4 - -
Matsmältningsorgan C15-26 37.1 31.8 34.0 31.1 27.3 26.9 22.3 24.7 21.6 18.6 22.3
  Matstrupe C15 3.7 2.4 2.5 2.9 0.9 1.2 0.8 0.9 1.2 0.5 0.7
  Magsäck C16 14.9 10.1 9.2 6.7 6.8 4.4 3.1 2.4 3.4 0.8 3.2
  Tunntarm C17 0.2 0.2 - 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.3 0.6 -
  Tjocktarm C18 5.2 5.2 5.0 5.7 5.6 5.5 4.4 5.3 4.3 4.2 4.9
  Ändtarm C19-20 4.0 4.7 4.2 3.2 2.8 2.5 3.3 3.3 1.7 2.2 1.5
  Anus C21 - - - 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 -
  Lever C22 1.1 1.0 1.7 1.4 2.4 2.6 1.0 2.9 1.3 1.4 3.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.5 2.2 3.0 4.0 2.5 4.0 2.1 2.5 2.1 1.7 1.1
  Bukspottkörtel C25 4.0 3.8 6.3 6.0 5.2 6.1 6.7 6.9 6.7 6.6 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 2.5 2.3 2.0 0.7 0.7 0.2 0.6 0.2 0.5 0.1 0.5
Andningsorgan C30-39 4.1 3.2 5.1 5.6 8.3 6.5 7.3 6.6 8.8 12.7 8.9
  Näsa, bihåla C30-31 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 - -
  Struphuvud C32 0.1 - - - - - 0.2 - 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.6 3.0 5.0 5.3 8.0 6.1 7.0 6.3 8.6 12.5 8.9
  Mediastinum C38 - - - 0.1 0.2 - - 0.1 0.1 - -
Ben C40-41 0.3 0.3 0.4 0.6 - 0.1 0.0 0.2 - - -
Hudmelanom C43 1.3 1.3 0.7 1.1 1.0 1.3 1.1 0.8 0.9 1.1 1.1
Hud, ej-melanom C44 - 0.4 - 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.1 -
Mesoteliom C45 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 1.4 -
Autonoma nervsystemet C47 0.6 0.4 - - - 0.0 - 0.0 - - -
Bindvävnad C48-49 0.3 1.2 1.2 0.6 1.0 0.3 0.4 0.3 1.2 0.8 1.3
Bröst C50 13.7 15.2 13.3 17.0 14.6 14.4 14.9 13.0 14.9 10.6 12.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 15.0 15.3 14.3 10.4 12.7 11.3 12.0 7.5 9.1 10.5 10.6
  Livmoderhals C53 5.0 3.5 3.8 1.2 1.9 0.9 2.3 0.7 0.6 0.7 1.8
  Livmoderkropp C54 3.3 3.0 3.8 1.9 3.2 2.5 2.4 1.2 1.8 2.4 1.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.5 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3 - 0.0 0.1 - -
  Äggstock C56 5.2 6.9 5.5 6.2 6.1 6.3 5.7 4.9 5.6 3.6 4.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.0 1.4 1.0 0.8 1.1 1.3 1.6 0.6 1.1 3.8 2.5
Urinorgan C64-68 2.3 3.2 3.6 3.3 3.8 3.5 3.6 3.1 3.1 3.7 4.1
  Njure C64 1.9 1.7 2.5 2.0 2.8 2.6 2.9 2.3 2.6 1.5 3.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.5 1.5 1.1 1.3 1.0 0.9 0.7 0.8 0.6 2.3 0.3
Öga C69 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 - 0.2 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.1 1.5 2.9 3.3 4.3 3.3 3.7 3.1 3.9 7.2 4.2
Sköldkörtel C73 0.8 0.4 1.1 0.8 0.7 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.3 0.3 - 0.8 0.1 0.2 0.3 1.0 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.4 6.5 4.4 3.8 5.9 4.8 5.3 3.3 2.2 1.2 0.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.5 11.0 9.3 9.5 8.1 10.0 9.3 7.1 5.8 7.8 6.2
  Hodgkin lymfom C81 1.3 1.1 0.9 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.7 1.9 2.8 2.4 3.5 3.0 4.1 3.0 2.1 3.1 1.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.0 0.1 0.0 - - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.2 1.4 1.4 2.2 1.9 2.2 2.3 1.5 1.0 1.3 1.5
  Leukemi C91-95 5.7 6.1 3.7 4.2 2.1 3.9 1.9 2.0 2.1 2.7 2.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 0.1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - 0.0 - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 0.2 0.3 - 0.2 0.1 - -
  Basaliom i hud - - - 0.1 - 0.1 - - 0.0 - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.