Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 35.2 11.2 14.2 37.8 24.5 68.8 105.6 162.0 210.1 396.9 541.9 743.6 1007 1249 1315 1667 1957 1968 267.2
Mun och svalg C00-14 - - 3.6 - - - - - - 11.1 8.1 4.9 10.9 15.6 27.0 28.7 25.2 15.7 3.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 5.4 - - - 3.4 4.1 5.0 - 0.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.8 - - 10.9 5.2 3.4 20.5 15.1 10.5 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - 3.6 - - - - - - 5.6 - - - 2.6 6.7 - - 5.2 0.9
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 2.8 2.7 4.9 - 7.8 13.5 4.1 - - 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 3.6 10.6 17.2 25.1 41.6 43.1 73.6 142.0 195.5 279.8 409.5 508.2 575.6 37.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 2.5 - 7.8 3.4 12.3 15.1 36.6 0.8
  Magsäck C16 - - - - - - 3.5 6.9 - 2.8 5.4 9.8 17.5 10.4 23.6 28.7 35.2 68.0 3.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 5.6 2.7 - 6.6 5.2 3.4 - 15.1 - 1.0
  Tjocktarm C18 - - - - - 3.6 3.5 6.9 12.5 25.0 10.8 24.5 37.1 70.4 80.9 167.9 176.1 151.8 13.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 6.3 2.8 10.8 17.2 19.7 41.7 40.5 53.2 80.5 78.5 5.9
  Anus C21 - - - - - - - - - 2.8 - 2.5 6.6 - 3.4 - - 5.2 0.6
  Lever C22 - - - - - - - - - - 5.4 2.5 6.6 10.4 20.2 49.1 40.2 41.9 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 3.5 - 3.1 - 2.7 - 8.7 7.8 27.0 24.6 30.2 52.3 2.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.4 3.1 2.8 5.4 14.7 39.3 39.1 74.2 69.6 105.7 125.6 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 2.6 3.4 4.1 10.1 15.7 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.6 3.5 3.4 6.3 2.8 18.9 27.0 72.1 99.1 80.9 94.2 105.7 78.5 12.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.5 2.2 - - - 5.0 5.2 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.6 3.5 3.4 6.3 2.8 18.9 24.5 69.9 99.1 80.9 90.1 100.6 62.8 12.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 - 5.2 0.1
Ben C40-41 - - - - - 3.6 - - - - - 2.5 - - - - 10.1 - 0.4
Hudmelanom C43 - - 3.6 3.1 - - 10.6 10.3 18.8 33.3 21.6 19.6 19.7 65.2 47.2 61.4 75.5 73.3 11.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 3.5 - - 2.8 2.7 7.4 30.6 46.9 67.4 127.0 256.6 314.0 8.9
Mesoteliom C45 - - - 3.1 - - - - - 2.8 - - - - - 4.1 5.0 - 0.5
Autonoma nervsystemet C47 3.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5
Bindvävnad C48-49 - - - 3.1 - - 3.5 - 6.3 5.6 2.7 12.3 8.7 10.4 6.7 16.4 25.2 20.9 3.0
Bröst C50 - - - - - 7.2 31.7 58.6 81.5 183.2 296.6 336.2 417.3 430.2 337.1 360.4 317.0 293.1 93.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 3.5 10.9 10.6 17.2 18.8 30.5 53.9 112.9 89.6 156.4 185.4 204.8 130.8 146.5 28.4
  Livmoderhals C53 - - - - 3.5 7.2 10.6 10.3 15.7 2.8 8.1 9.8 2.2 5.2 - 8.2 - 10.5 4.4
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - 6.9 - 13.9 27.0 66.3 43.7 96.5 97.8 139.2 70.4 68.0 13.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.2 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 3.1 8.3 13.5 19.6 32.8 33.9 43.8 32.8 30.2 41.9 6.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 3.6 - - - 5.6 5.4 17.2 10.9 20.9 43.8 24.6 30.2 20.9 4.0
Urinorgan C64-68 - - - 3.1 - - - 3.4 3.1 8.3 21.6 29.5 61.2 52.1 101.1 110.6 125.8 120.4 11.8
  Njure C64 - - - - - - - - 3.1 8.3 18.9 12.3 37.1 41.7 40.5 61.4 80.5 62.8 7.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - 3.1 - - - 3.4 - - 2.7 17.2 24.0 10.4 60.7 49.1 45.3 57.6 4.8
Öga C69 3.9 - - - - - - - - 2.8 - - - - - - - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11.7 7.5 3.6 6.3 3.5 29.0 3.5 10.3 9.4 13.9 24.3 46.6 39.3 36.5 27.0 24.6 30.2 31.4 14.7
Sköldkörtel C73 - - - 9.4 - 10.9 17.6 24.1 28.2 16.7 24.3 24.5 6.6 28.7 23.6 12.3 10.1 10.5 10.9
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - 3.1 - - - - - 3.4 4.1 - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 3.4 - 2.8 - 12.3 8.7 23.5 30.3 32.8 60.4 83.7 3.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15.7 3.7 3.6 9.4 17.5 - 10.6 13.8 9.4 38.9 24.3 34.4 100.5 88.6 97.8 176.1 271.7 204.1 24.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - 3.1 10.5 - 3.5 - - 5.6 - - 2.2 - - 4.1 - 5.2 1.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.9 - - 3.1 3.5 - 7.0 6.9 - 19.4 16.2 12.3 52.4 44.3 33.7 86.0 110.7 41.9 10.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 5.0 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.8 5.4 7.4 15.3 15.6 13.5 32.8 35.2 52.3 2.8
  Leukemi C91-95 11.7 3.7 3.6 3.1 3.5 - - 6.9 3.1 8.3 - 12.3 15.3 28.7 30.3 24.6 70.4 57.6 7.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 3.1 - 2.7 - 2.2 - 13.5 12.3 10.1 31.4 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 3.1 2.8 - 2.5 13.1 - 6.7 12.3 40.2 15.7 1.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 6.3 19.4 27.0 27.0 32.8 44.3 30.3 4.1 5.0 20.9 7.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 6.3 52.5 166.6 197.1 127.6 65.8 38.9 24.3 29.5 10.9 2.6 3.4 - - - 46.8
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 10.9 - 17.2 9.4 2.8 21.6 7.4 6.6 10.4 23.6 12.3 20.1 10.5 5.3
  Basaliom i hud - - - - 3.5 - 21.1 27.6 50.2 74.9 99.8 139.9 262.2 344.2 438.2 606.1 830.1 837.3 65.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.