Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 705 92.4 1.7 1.6 0.5 3.8
Mun och svalg C00-14 17 100.0 - - - -
  Läpp C00 3 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 5 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 6 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 146 89.7 1.2 3.3 1.0 4.8
  Matstrupe C15 9 91.1 - 2.2 - 6.7
  Magsäck C16 16 98.7 - - - 1.3
  Tunntarm C17 3 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 47 97.9 - 0.9 0.4 0.9
  Ändtarm C19-20 29 96.6 - - 0.7 2.7
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 13 85.9 1.6 6.3 1.6 4.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 76.5 - 17.6 - 5.9
  Bukspottkörtel C25 24 61.9 6.8 11.9 3.4 16.1
  Andra matsmältningsorgan C26 2 80.0 - - - 20.0
Andningsorgan C30-39 76 83.0 6.5 3.9 - 6.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 6 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 69 81.8 7.2 4.0 - 6.9
  Mediastinum C38 0 50.0 - 50.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 27 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 39 99.5 0.5 - - -
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 4 90.0 - 5.0 - 5.0
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 230 99.4 - - 0.1 0.5
  Prostata C61 222 99.5 - - 0.1 0.4
  Testikel C62 5 95.8 - - - 4.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 66 93.6 1.5 1.2 0.6 3.0
  Njure C64 21 89.4 - 1.9 1.0 7.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 45 95.6 2.2 0.9 0.4 0.9
Öga C69 0 50.0 - - 50.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 85.9 - 4.7 - 9.4
Sköldkörtel C73 4 95.5 - - - 4.5
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 11 69.6 1.8 10.7 3.6 14.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 60 77.7 6.6 1.3 1.3 13.0
  Hodgkin lymfom C81 5 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 99.2 0.8 - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 66.7 33.3 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 54.5 11.4 6.8 6.8 20.5
  Leukemi C91-95 13 62.1 18.2 1.5 - 18.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 50.0 4.2 - - 45.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 38.5 - - 7.7 53.8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 167 99.9 0.1 - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.