Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 553 2334 3808 6684
Mun och svalg C00-14 9 31 54 79
  Läpp C00 - - 5 9
  Tunga C02 2 3 10 16
  Annan muncancer C03-06 3 12 20 25
  Spottkörtel C07-08 3 6 7 15
  Svalg C01,C09-14 1 10 12 14
Matsmältningsorgan C15-26 79 262 443 714
  Matstrupe C15 1 2 4 7
  Magsäck C16 8 20 31 56
  Tunntarm C17 - 7 12 16
  Tjocktarm C18 38 135 216 366
  Ändtarm C19-20 15 59 120 199
  Anus C21 3 5 11 13
  Lever C22 3 8 10 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 10 17 21
  Bukspottkörtel C25 9 16 19 23
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 3 3
Andningsorgan C30-39 24 57 71 85
  Näsa, bihåla C30-31 1 3 4 4
  Struphuvud C32 - - 3 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 23 54 64 75
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 3 4 21
Hudmelanom C43 22 119 192 369
Hud, ej-melanom C44 35 161 215 269
Mesoteliom C45 - 2 2 3
Autonoma nervsystemet C47 - 1 2 7
Bindvävnad C48-49 6 19 26 54
Bröst C50 193 946 1570 2793
Kvinnliga könsorgan C51-58 63 260 453 863
  Livmoderhals C53 5 20 46 101
  Livmoderkropp C54 37 168 290 524
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 9
  Äggstock C56 11 41 73 157
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 31 44 72
Urinorgan C64-68 36 113 185 301
  Njure C64 17 59 108 173
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 19 54 77 128
Öga C69 - 2 6 18
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 77 153 360
Sköldkörtel C73 20 75 129 279
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 25 35 41
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 181 268 426
  Hodgkin lymfom C81 2 8 16 39
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 20 90 137 226
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 3 4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 22 26 32
  Leukemi C91-95 8 42 64 100
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 3 3 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 10 15 19 21
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 17 75 121 170
  Förstadier till cancer i livmoderhals 56 218 399 956
  Borderlinetumör i äggstock D39 10 41 70 126
  Basaliom i hud 131 913 1594 2617
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.