Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 237 953 1562 2168
Mun och svalg C00-14 6 19 32 50
  Läpp C00 1 3 5 10
  Tunga C02 2 5 6 10
  Annan muncancer C03-06 2 5 9 11
  Spottkörtel C07-08 - 1 3 7
  Svalg C01,C09-14 2 5 8 13
Matsmältningsorgan C15-26 40 128 187 252
  Matstrupe C15 1 4 6 7
  Magsäck C16 3 8 10 17
  Tunntarm C17 2 4 6 8
  Tjocktarm C18 20 61 82 114
  Ändtarm C19-20 10 37 63 84
  Anus C21 - 0 1 1
  Lever C22 1 6 9 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 1 4 5 6
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 14 38 52 66
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 1
  Struphuvud C32 0 6 11 17
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 31 39 47
  Mediastinum C38 0 0 1 1
Ben C40-41 - 5 7 13
Hudmelanom C43 11 56 92 138
Hud, ej-melanom C44 8 53 76 100
Mesoteliom C45 0 1 1 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 4
Bindvävnad C48-49 1 5 13 26
Bröst C50 1 3 5 6
Manliga könsorgan C60-63 93 398 699 863
  Prostata C61 82 372 651 776
  Testikel C62 9 23 42 81
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 4 5 7
Urinorgan C64-68 19 93 141 204
  Njure C64 7 31 47 77
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 62 94 127
Öga C69 0 0 2 8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 44 72 142
Sköldkörtel C73 4 8 16 28
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 8 10 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23 92 158 250
  Hodgkin lymfom C81 2 16 28 53
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 42 71 97
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 11 15 17
  Leukemi C91-95 2 16 35 72
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 4 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 51 275 458 687
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.