Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 226 952 1528 2485
Mun och svalg C00-14 4 13 20 28
  Läpp C00 - - 1 2
  Tunga C02 1 1 3 5
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 7
  Spottkörtel C07-08 1 4 5 9
  Svalg C01,C09-14 1 4 5 5
Matsmältningsorgan C15-26 28 87 141 218
  Matstrupe C15 0 0 1 1
  Magsäck C16 3 8 12 19
  Tunntarm C17 - 4 7 8
  Tjocktarm C18 14 42 64 110
  Ändtarm C19-20 5 19 36 55
  Anus C21 1 2 4 5
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 4 6 7
  Bukspottkörtel C25 3 6 8 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 8 20 26 30
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 1
  Struphuvud C32 - - 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 19 23 27
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 0 1 2 12
Hudmelanom C43 10 51 83 146
Hud, ej-melanom C44 8 33 44 61
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 2 3 8
Bindvävnad C48-49 3 8 12 30
Bröst C50 82 398 637 999
Kvinnliga könsorgan C51-58 24 98 172 282
  Livmoderhals C53 4 16 35 59
  Livmoderkropp C54 12 55 93 145
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 4 15 29 54
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 11 15 21
Urinorgan C64-68 13 38 62 95
  Njure C64 6 21 38 61
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 7 17 24 34
Öga C69 - 3 5 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 54 93 184
Sköldkörtel C73 15 51 83 147
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 9 15 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 84 129 211
  Hodgkin lymfom C81 2 9 17 30
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 36 53 86
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 7 9 10
  Leukemi C91-95 6 24 41 74
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 6 7 7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 32 50 68
  Förstadier till cancer i livmoderhals 62 222 387 745
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 23 38 64
  Basaliom i hud 45 274 450 703
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.