Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 177 194 192 209 217 210 218 230 233 250 239
Mun och svalg C00-14 2 2 4 6 3 3 5 5 6 2 3
  Läpp C00 0 1 0 - 0 - 0 0 0 - -
  Tunga C02 0 0 1 1 0 0 1 1 1 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0 0 1 0 1 1 2 1 - 1
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -
  Svalg C01,C09-14 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 2
Matsmältningsorgan C15-26 57 62 58 66 61 56 65 71 74 87 85
  Matstrupe C15 5 2 4 3 3 3 7 9 7 8 5
  Magsäck C16 23 27 26 23 18 13 11 12 11 12 9
  Tunntarm C17 0 0 0 - 1 0 1 1 1 1 2
  Tjocktarm C18 6 5 6 8 9 11 13 13 13 12 18
  Ändtarm C19-20 7 8 7 11 7 10 9 9 11 10 11
  Anus C21 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
  Lever C22 1 3 3 4 6 4 6 6 8 16 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 3 3 3 1 2 2 4 3
  Bukspottkörtel C25 11 14 10 13 15 11 16 17 19 24 26
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 1 2 0 0 1 1 2 - 2
Andningsorgan C30-39 68 68 67 70 71 60 57 62 56 61 43
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 0 1 0 1 0 1 - - 1
  Struphuvud C32 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 64 64 66 67 58 54 59 54 60 42
  Mediastinum C38 0 1 - 1 1 0 1 0 0 - -
Ben C40-41 1 1 1 0 - 0 0 0 1 1 -
Hudmelanom C43 2 2 2 3 5 6 4 6 6 6 3
Hud, ej-melanom C44 1 1 - 0 0 0 1 2 1 2 6
Mesoteliom C45 0 0 0 1 1 1 3 2 2 3 3
Autonoma nervsystemet C47 - 0 0 0 - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2
Bröst C50 0 - - - - 0 - 0 - - -
Manliga könsorgan C60-63 10 17 18 22 27 30 32 31 31 32 32
  Prostata C61 9 16 18 21 26 29 31 30 30 30 31
  Testikel C62 0 1 0 1 1 0 0 0 - 1 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Urinorgan C64-68 9 12 12 12 14 17 14 17 17 19 25
  Njure C64 3 6 6 6 9 9 9 9 9 11 13
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 7 6 6 5 8 5 7 8 8 12
Öga C69 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 4 4 5 4 5 4 6 6 5 8
Sköldkörtel C73 0 1 1 1 1 1 0 - 1 - 1
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 7 6 6 6 7 10 7 7 7 3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15 14 16 16 20 21 20 21 21 21 23
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 2 1 1 1 0 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 5 5 5 7 10 9 6 8 5 7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - 0 - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 2 3 3 3 4 4 6 5 7 5
  Leukemi C91-95 7 5 7 5 8 5 6 8 5 8 9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 0 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 1 1 1 2 1 1 1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - 0 0 1 - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.