Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 266 309 334 398 442 461 512 585 648 650
Mun och svalg C00-14 4 4 6 5 8 7 5 6 9 11 15
  Läpp C00 1 1 2 1 3 2 1 1 1 - 1
  Tunga C02 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 1 1 2 1 1 3 3 5
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 0 0 1 1 2 4 4
Matsmältningsorgan C15-26 74 79 90 92 94 102 96 111 110 134 106
  Matstrupe C15 6 5 5 4 3 4 3 3 3 2 8
  Magsäck C16 29 25 27 21 19 17 15 12 11 17 8
  Tunntarm C17 - 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3
  Tjocktarm C18 11 17 20 23 26 31 31 37 39 48 38
  Ändtarm C19-20 12 11 13 15 13 16 15 18 16 29 15
  Anus C21 - - 1 0 1 1 1 1 0 3 1
  Lever C22 1 2 4 5 5 4 4 8 8 2 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 5 5 6 9 8 8 7 6 7
  Bukspottkörtel C25 8 10 13 15 18 19 17 24 24 18 21
  Andra matsmältningsorgan C26 5 2 2 3 1 1 1 1 1 7 1
Andningsorgan C30-39 7 8 15 15 15 18 20 25 40 35 41
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 1 0 1 0 0 1 1 1 -
  Struphuvud C32 1 0 0 0 1 1 1 0 1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 7 14 14 13 16 19 24 38 34 41
  Mediastinum C38 0 0 - 0 - 1 0 0 - - -
Ben C40-41 1 1 1 1 1 0 1 - 0 1 2
Hudmelanom C43 5 9 10 8 10 14 13 13 24 20 24
Hud, ej-melanom C44 7 8 10 12 17 20 20 25 36 43 43
Mesoteliom C45 - 0 0 1 1 0 1 1 0 1 -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - 0 0 - 1 - -
Bindvävnad C48-49 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 6
Bröst C50 43 56 65 77 101 122 140 152 171 181 205
Kvinnliga könsorgan C51-58 39 43 44 46 55 62 59 62 64 77 75
  Livmoderhals C53 11 10 8 8 5 7 7 5 6 10 8
  Livmoderkropp C54 12 15 20 16 30 29 25 31 28 32 33
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 2 0 0 - 0 1 - - 2 -
  Äggstock C56 11 13 13 16 16 22 21 20 23 22 23
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 4 3 5 3 4 5 6 7 11 11
Urinorgan C64-68 7 11 13 17 24 22 21 21 28 26 30
  Njure C64 4 7 9 10 14 13 10 13 17 15 17
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 4 4 7 9 9 10 8 11 11 13
Öga C69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 6 10 15 17 16 19 20 19 24 19
Sköldkörtel C73 3 3 5 6 5 8 6 9 9 13 12
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 8 10 9 13 13 12 11 13 17 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17 25 26 28 35 35 44 50 55 58 55
  Hodgkin lymfom C81 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 8 9 8 15 16 20 24 22 23 13
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 0 0 0 0 1 - 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 4 5 8 4 4 8 7 8 10 9
  Leukemi C91-95 8 9 8 9 11 11 9 11 12 8 12
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 2 2 5 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 2 2 2 3 3 9 10 12
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 1 1 3 5 6 5 10 15 10
  Förstadier till cancer i livmoderhals 7 8 6 10 9 30 22 6 9 12 43
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 1 2 3 3 3 4 4 4 3 2
  Basaliom i hud 35 52 69 88 106 127 116 137 149 198 163
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.