Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 165.5 179.6 191.6 187.8 220.1 234.6 241.4 257.5 274.3 306.3 290.0
Mun och svalg C00-14 2.9 2.4 3.6 2.5 3.5 3.1 2.1 2.9 4.1 5.1 6.4
  Läpp C00 0.6 0.6 1.1 0.4 1.1 0.9 0.4 0.2 0.3 - 0.1
  Tunga C02 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 1.0 0.9 0.6 1.8
  Annan muncancer C03-06 0.4 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8 0.6 0.4 1.3 0.8 2.1
  Spottkörtel C07-08 0.6 0.7 1.1 0.8 1.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.9 0.4
  Svalg C01,C09-14 0.8 0.3 0.6 0.6 0.2 0.1 0.6 0.6 1.3 2.8 2.0
Matsmältningsorgan C15-26 49.9 47.5 48.0 44.3 42.2 43.2 38.2 44.7 41.4 49.6 37.5
  Matstrupe C15 3.9 2.4 2.6 1.7 1.3 1.5 0.9 0.8 0.9 0.5 3.1
  Magsäck C16 19.1 15.5 14.2 9.2 8.9 7.5 6.0 4.8 4.1 5.6 2.5
  Tunntarm C17 - 0.4 0.5 1.2 0.9 0.3 0.3 0.6 0.4 0.9 1.5
  Tjocktarm C18 7.7 11.1 11.4 11.6 11.5 13.7 12.5 15.1 16.3 18.1 13.7
  Ändtarm C19-20 8.3 7.0 7.0 7.5 6.2 7.1 6.5 7.5 6.6 11.7 6.0
  Anus C21 - - 0.3 0.0 0.2 0.7 0.3 0.4 0.2 1.9 0.4
  Lever C22 0.9 1.4 2.1 2.1 2.2 1.3 1.7 3.7 3.0 0.3 1.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.6 2.8 2.4 2.1 2.4 3.4 3.1 3.0 2.0 1.8 2.0
  Bukspottkörtel C25 5.2 6.0 6.7 7.9 8.2 7.3 6.4 8.6 7.8 7.7 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 3.2 1.0 0.9 1.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.1 1.3 0.1
Andningsorgan C30-39 4.6 4.9 8.9 8.5 7.9 8.2 9.6 10.5 16.2 15.9 14.2
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 0.6 -
  Struphuvud C32 0.4 0.1 0.1 0.1 0.6 0.5 0.5 0.0 0.4 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4.0 4.4 8.4 8.0 7.2 7.3 9.0 10.1 15.3 15.4 14.2
  Mediastinum C38 0.1 0.1 - 0.1 - 0.2 0.1 0.1 - - -
Ben C40-41 0.9 1.5 1.0 0.7 0.5 0.2 0.4 - 0.5 3.1 2.0
Hudmelanom C43 4.4 6.8 7.2 5.8 6.8 7.9 7.4 7.7 14.2 11.3 16.2
Hud, ej-melanom C44 4.7 5.0 5.7 4.7 5.8 7.1 6.0 6.7 11.0 11.1 10.6
Mesoteliom C45 - 0.3 0.2 0.4 0.6 0.1 0.7 0.5 0.2 0.6 -
Autonoma nervsystemet C47 0.4 0.6 - - - 0.2 0.3 - 1.1 - -
Bindvävnad C48-49 1.6 1.7 1.3 0.9 1.9 1.5 1.8 1.2 1.5 3.0 3.9
Bröst C50 33.1 40.4 44.3 48.7 63.0 74.6 84.1 88.1 91.7 101.6 99.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 29.7 29.9 28.5 28.3 31.5 35.3 33.0 31.0 32.8 38.4 34.4
  Livmoderhals C53 8.6 6.7 5.4 5.3 3.4 4.5 5.3 4.0 4.6 9.2 5.9
  Livmoderkropp C54 9.2 10.4 12.6 9.7 16.7 16.3 14.2 14.1 13.0 12.9 13.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.1 1.4 0.1 0.3 - 0.3 0.4 - - 1.5 -
  Äggstock C56 8.1 8.8 8.8 10.5 9.9 12.7 11.0 10.6 12.1 11.4 10.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2.7 2.6 1.6 2.4 1.6 1.5 2.1 2.3 3.1 3.3 4.3
Urinorgan C64-68 5.4 6.8 7.9 8.3 11.5 10.3 9.9 9.2 10.6 11.5 12.7
  Njure C64 2.8 4.0 6.0 5.6 7.6 6.7 4.9 5.9 6.8 7.9 9.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2.5 2.8 1.9 2.7 3.9 3.5 5.0 3.3 3.8 3.7 3.0
Öga C69 0.5 1.1 1.0 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.4 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.0 5.3 7.9 11.3 13.5 11.7 12.8 14.1 11.4 17.7 14.9
Sköldkörtel C73 2.6 2.4 3.4 3.7 3.5 6.0 4.8 6.6 8.0 7.5 9.8
Andra endokrina körtlar C74-75 0.9 0.5 0.5 1.2 0.6 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.5 5.3 5.2 4.0 4.8 4.9 4.3 4.8 3.8 4.8 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13.4 17.3 17.0 14.2 21.7 19.5 24.7 28.3 25.0 24.5 23.2
  Hodgkin lymfom C81 1.8 1.6 2.2 0.7 2.4 1.3 3.8 3.6 0.7 2.4 3.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.8 5.3 5.4 4.2 8.8 8.7 9.9 11.6 10.1 8.7 4.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.1 - - - 0.1 0.2 0.1 0.1 0.5 - 1.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.2 2.7 2.6 3.5 2.3 1.5 3.2 3.0 3.5 3.6 4.0
  Leukemi C91-95 6.1 6.8 6.0 5.0 7.5 6.9 6.0 8.0 6.1 3.4 5.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.3 0.5 0.7 0.4 0.7 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.4 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 1.1 1.2 3.6 5.7 4.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.4 0.4 0.9 1.1 1.9 3.6 4.1 3.0 5.8 7.4 5.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals 6.6 7.1 5.1 9.7 8.0 31.7 24.5 6.9 12.5 15.2 57.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.7 1.0 1.5 1.9 2.6 2.4 2.8 2.9 3.8 1.1 0.7
  Basaliom i hud 24.8 32.2 40.8 42.0 49.8 59.8 53.6 57.1 58.9 79.3 60.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.