Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 39.7 28.1 8.6 22.9 38.5 54.4 60.8 82.7 116.2 178.6 373.4 854.3 1332 1857 2754 3279 3809 3862 332.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 8.1 - 3.7 9.6 21.4 23.5 39.2 30.9 39.1 38.9 47.0 46.5 7.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 2.8 6.9 4.9 13.0 28.2 31.0 0.8
  Tunga C02 - - - - - - - - - 6.4 9.2 5.9 5.6 3.4 9.8 13.0 18.8 - 1.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 4.1 - - - 3.1 2.9 16.8 6.9 4.9 6.5 - 15.5 1.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 4.1 - - - - 2.9 2.8 3.4 9.8 - - - 0.8
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 3.7 3.2 9.2 11.7 11.2 10.3 9.8 6.5 - - 2.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 3.8 - - 4.1 12.4 30.0 38.3 76.5 140.9 318.9 377.5 581.1 745.2 733.6 651.4 65.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - 4.1 - 6.4 6.1 17.6 19.6 10.3 34.2 13.0 37.6 31.0 3.9
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.1 - 6.4 18.4 5.9 33.6 30.9 53.7 110.2 65.8 108.6 7.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 3.2 - - 11.2 24.0 4.9 13.0 9.4 - 1.6
  Tjocktarm C18 - - - 3.8 - - 4.1 4.1 15.0 9.6 15.3 41.1 83.9 99.5 195.3 187.9 263.3 217.1 19.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 7.5 9.6 18.4 32.3 72.7 72.1 97.7 181.4 141.1 77.5 13.2
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - - 3.1 14.7 36.4 34.3 48.8 77.8 65.8 77.5 5.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.7 - 3.1 - 2.8 3.4 39.1 25.9 18.8 - 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 3.7 3.2 12.2 26.4 50.4 99.5 102.5 123.1 112.9 139.6 11.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 8.4 3.4 4.9 13.0 18.8 - 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 3.7 15.9 30.6 64.6 181.9 278.0 302.7 259.2 413.8 449.8 33.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.9 2.8 3.4 9.8 - - - 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 3.2 9.2 5.9 30.8 24.0 29.3 13.0 9.4 - 3.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 3.7 12.8 21.4 55.8 148.3 250.5 258.8 246.2 404.4 449.8 29.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - 4.7 - - - - - - 3.7 - 3.1 - 5.6 - - - 9.4 15.5 1.2
Hudmelanom C43 - 4.7 - - - 12.6 4.1 8.3 15.0 22.3 18.4 32.3 56.0 58.3 92.8 90.7 141.1 139.6 14.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - 4.3 - - 4.1 3.7 3.2 18.4 11.7 28.0 68.6 161.1 246.2 507.9 635.9 17.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 5.9 5.6 10.3 9.8 13.0 18.8 - 1.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - 4.7 - - - - - - 3.7 - 3.1 11.7 2.8 6.9 19.5 13.0 9.4 15.5 2.3
Bröst C50 - - - - - - - - - - - 2.9 - - 4.9 19.4 - - 0.4
Manliga könsorgan C60-63 5.0 4.7 - - 8.6 25.1 20.3 24.8 3.7 31.9 94.9 311.2 414.1 634.9 981.5 1244 1110 946.0 103.8
  Prostata C61 - - - - - - - - - 19.1 94.9 299.5 408.5 628.0 981.5 1231 1091 930.5 95.1
  Testikel C62 5.0 4.7 - - 8.6 25.1 20.3 24.8 3.7 9.6 - 8.8 2.8 - - - 9.4 - 7.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 3.2 - 2.9 2.8 6.9 - 13.0 9.4 15.5 0.9
Urinorgan C64-68 - - - 3.8 - - - 4.1 15.0 15.9 45.9 85.1 95.1 171.6 278.3 272.2 413.8 558.3 30.2
  Njure C64 - - - 3.8 - - - 4.1 15.0 9.6 27.5 44.0 47.6 68.6 92.8 90.7 141.1 170.6 13.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 6.4 18.4 41.1 47.6 103.0 185.6 181.4 272.7 387.7 16.8
Öga C69 - - - - - - - - - - 3.1 2.9 2.8 3.4 4.9 - - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14.9 4.7 - 7.6 8.6 12.6 16.2 16.5 7.5 19.1 12.2 26.4 30.8 37.7 29.3 51.8 28.2 15.5 13.5
Sköldkörtel C73 - - - 3.8 - - 4.1 8.3 3.7 3.2 3.1 14.7 5.6 3.4 14.6 6.5 18.8 - 3.0
Andra endokrina körtlar C74-75 5.0 4.7 - - - - - - - - 3.1 2.9 - 3.4 4.9 - 9.4 - 1.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 3.2 6.1 14.7 14.0 30.9 19.5 13.0 94.1 108.6 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.9 - 8.6 3.8 17.1 4.2 4.1 4.1 22.5 15.9 33.7 102.8 131.5 140.7 210.0 265.7 253.9 279.2 32.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 8.6 - - - 3.7 - - 2.9 - 6.9 4.9 6.5 - - 1.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - 4.3 - 4.3 4.2 4.1 4.1 3.7 12.8 15.3 47.0 58.8 51.5 83.0 84.2 94.1 77.5 12.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 3.7 3.2 - 23.5 16.8 24.0 48.8 71.3 56.4 62.0 5.0
  Leukemi C91-95 14.9 - 4.3 3.8 4.3 - - - 7.5 - 15.3 26.4 22.4 30.9 43.9 51.8 75.2 77.5 9.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 5.6 3.4 9.8 25.9 - 46.5 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 3.7 - 3.1 2.9 25.2 24.0 19.5 25.9 28.2 15.5 3.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - 8.1 16.5 18.7 67.0 73.5 108.6 296.6 435.8 527.4 952.6 1194 1318 72.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.