Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5.0 18.8 - 11.4 - - 4.1 20.7 33.7 57.4 82.6 193.8 430.9 658.9 942.4 1218 1759 2218 110.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 4.1 3.7 3.2 - 2.9 8.4 20.6 24.4 - 47.0 15.5 2.5
  Läpp C00 - - - - - - - 4.1 - - - - - - - - 9.4 - 0.3
  Tunga C02 - - - - - - - - 3.7 - - - - - 4.9 - 9.4 - 0.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 2.8 6.9 9.8 - 9.4 - 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 2.8 3.4 4.9 - - - 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 3.2 - 2.9 2.8 10.3 4.9 - 18.8 15.5 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 8.3 18.7 19.1 30.6 73.4 148.3 212.8 312.5 479.5 423.2 542.8 35.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - 4.1 - 3.2 3.1 17.6 16.8 6.9 24.4 32.4 18.8 46.5 3.3
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.1 - 6.4 12.2 2.9 25.2 17.2 39.1 77.8 84.6 93.1 5.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - 9.8 6.5 - - 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 7.5 3.2 3.1 17.6 22.4 34.3 39.1 71.3 103.5 77.5 5.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 3.7 3.2 - 8.8 19.6 17.2 43.9 58.3 56.4 93.1 4.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 8.8 25.2 41.2 43.9 77.8 28.2 93.1 4.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.7 - - - - 3.4 24.4 19.4 9.4 - 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 3.7 3.2 12.2 17.6 33.6 85.8 83.0 123.1 94.1 139.6 9.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 5.6 6.9 4.9 13.0 28.2 - 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 3.7 9.6 18.4 47.0 153.9 209.3 219.7 233.3 329.2 403.2 26.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 3.1 - 14.0 3.4 9.8 - - - 1.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 3.7 9.6 15.3 47.0 139.9 202.5 210.0 233.3 329.2 403.2 25.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - 4.1 - - - - - 2.8 - 4.9 - 18.8 15.5 0.6
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 3.7 3.2 6.1 5.9 16.8 17.2 19.5 6.5 65.8 62.0 3.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 2.9 - 3.4 9.8 - 18.8 46.5 0.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.9 5.6 3.4 19.5 13.0 28.2 15.5 1.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - 4.7 - 3.8 - - - - - 3.2 - 2.9 2.8 - 9.8 32.4 9.4 31.0 2.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - 3.2 3.1 8.8 25.2 58.3 112.3 226.8 366.8 573.8 12.7
  Prostata C61 - - - - - - - - - - - 8.8 22.4 54.9 112.3 226.8 366.8 573.8 12.1
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - - - 0.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 3.2 3.1 - - 3.4 - - - - 0.4
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 6.4 6.1 20.6 19.6 41.2 97.7 71.3 178.7 170.6 7.9
  Njure C64 - - - - - - - - - 6.4 6.1 17.6 14.0 24.0 48.8 19.4 75.2 93.1 4.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 2.9 5.6 17.2 48.8 51.8 103.5 77.5 3.3
Öga C69 - - - - - - - - - 3.2 - - 2.8 3.4 4.9 6.5 - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 9.4 - 3.8 - - - 4.1 3.7 - 9.2 5.9 8.4 13.7 14.6 32.4 18.8 - 3.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - - 28.2 - 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 5.0 4.7 - - - - - - - - - - - 3.4 4.9 - - 15.5 1.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 6.1 8.8 8.4 20.6 14.6 - 75.2 62.0 2.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 3.8 - - - 4.1 - 6.4 3.1 11.7 28.0 48.0 73.2 116.6 150.5 263.6 8.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 4.1 - 3.2 - 8.8 8.4 27.5 34.2 25.9 37.6 93.1 3.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - 9.4 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 3.1 2.9 2.8 6.9 19.5 38.9 37.6 62.0 1.9
  Leukemi C91-95 - - - 3.8 - - - - - 3.2 - - 11.2 10.3 14.6 32.4 56.4 93.1 2.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 4.9 19.4 - 15.5 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 2.8 3.4 - - 9.4 - 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.