Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 664 91.7 2.3 1.9 2.3 1.7
Mun och svalg C00-14 13 100.0 - - - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 4 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 135 88.0 1.8 2.7 4.9 2.7
  Matstrupe C15 7 97.2 - - 2.8 -
  Magsäck C16 15 94.6 - - 2.7 2.7
  Tunntarm C17 3 93.8 6.3 - - -
  Tjocktarm C18 40 98.0 - 1.0 0.5 0.5
  Ändtarm C19-20 27 99.3 - - 0.7 -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 13 81.0 6.3 3.2 6.3 3.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 83.3 5.6 - 11.1 -
  Bukspottkörtel C25 25 56.9 4.9 11.4 17.9 8.9
  Andra matsmältningsorgan C26 2 77.8 - - - 22.2
Andningsorgan C30-39 72 73.0 11.4 7.8 5.3 2.5
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 7 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 64 69.7 12.8 8.8 5.9 2.8
  Mediastinum C38 - - - - - -
Ben C40-41 1 71.4 28.6 - - -
Hudmelanom C43 26 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 42 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 4 100.0 - - - -
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 215 99.3 - 0.1 0.6 -
  Prostata C61 207 99.3 - 0.1 0.6 -
  Testikel C62 6 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 64 94.3 0.9 1.9 0.9 1.9
  Njure C64 26 87.6 0.8 4.7 2.3 4.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 38 98.9 1.1 - - -
Öga C69 1 60.0 - 20.0 20.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 98.8 - - 1.3 -
Sköldkörtel C73 4 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 71.4 - 28.6 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 71.1 4.4 6.7 4.4 13.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 82.2 5.2 1.7 4.5 6.3
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 99.1 - - 0.9 -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 11 68.5 5.6 7.4 9.3 9.3
  Leukemi C91-95 14 69.6 14.5 1.4 4.3 10.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 33.3 8.3 - 16.7 41.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 87.1 3.2 - 6.5 3.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 159 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.