Prostata 190 28.6 84.8
Lunga, luftstrupe 64 9.6 28.4
Urinblåsa och urinvägar3 46 6.9 19.7
Tjocktarm 43 6.5 19.6
Hud, ej-melanom2 41 6.2 17.9
Bukspottkörtel 29 4.4 13.0
Hudmelanom 24 3.6 14.4
Njure 24 3.6 12.4
Non-Hodgkin lymfom 23 3.5 12.1
Hjärna, centrala nervsystemet 23 3.5 18.0
Alla cancerformer2 664 100.0 326.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.