Lunga, luftstrupe 42 17.6 18.8
Prostata 31 13.0 10.5
Bukspottkörtel 26 10.9 12.9
Tjocktarm 18 7.5 9.3
Njure 13 5.4 6.1
Urinblåsa och urinvägar3 12 5.0 4.9
Ändtarm 11 4.6 4.5
Lever 9 3.8 3.9
Magsäck 9 3.8 3.4
Leukemi 9 3.8 4.7
Alla cancerformer2 239 100.0 109.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.