Lunga, luftstrupe 35 15.7 12.6
Bröst 24 10.8 9.9
Tjocktarm 17 7.6 7.2
Bukspottkörtel 14 6.3 4.1
Äggstock 13 5.8 4.7
Non-Hodgkin lymfom 12 5.4 2.0
Ändtarm 11 4.9 3.9
Livmoderkropp 11 4.9 3.3
Magsäck 8 3.6 2.8
Gallblåsa, gallvägar 7 3.1 1.8
Alla cancerformer2 223 100.0 80.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.