Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 546 2154 3385 4754
Mun och svalg C00-14 13 45 67 119
  Läpp C00 4 8 15 35
  Tunga C02 3 11 15 20
  Annan muncancer C03-06 4 11 12 20
  Spottkörtel C07-08 - 3 5 15
  Svalg C01,C09-14 2 12 20 29
Matsmältningsorgan C15-26 91 300 469 658
  Matstrupe C15 4 8 12 16
  Magsäck C16 12 20 36 54
  Tunntarm C17 5 11 17 23
  Tjocktarm C18 33 134 202 293
  Ändtarm C19-20 21 92 159 220
  Anus C21 - 1 1 3
  Lever C22 2 9 10 12
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 5 8 8
  Bukspottkörtel C25 11 20 24 29
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 45 94 121 149
  Näsa, bihåla C30-31 - 4 5 6
  Struphuvud C32 7 22 34 45
  Lunga, luftstrupe C33-34 37 67 80 96
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 3 4 7 15
Hudmelanom C43 24 106 169 263
Hud, ej-melanom C44 39 160 234 283
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 4 11 18 38
Bröst C50 1 3 4 7
Manliga könsorgan C60-63 192 934 1531 2010
  Prostata C61 184 898 1473 1904
  Testikel C62 7 28 48 88
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 8 10 18
Urinorgan C64-68 56 204 291 453
  Njure C64 18 74 103 159
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 38 130 188 294
Öga C69 - 2 3 12
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 21 59 96 176
Sköldkörtel C73 6 19 23 44
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 12 20 42
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 46 197 328 477
  Hodgkin lymfom C81 3 8 22 53
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 18 82 138 206
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 3 4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 34 45 49
  Leukemi C91-95 10 44 79 120
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 26 39 43
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 132 707 1091 1766
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.