Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 540 2104 3413 5966
Mun och svalg C00-14 14 37 54 87
  Läpp C00 1 3 3 12
  Tunga C02 3 8 13 17
  Annan muncancer C03-06 4 12 17 19
  Spottkörtel C07-08 2 4 8 19
  Svalg C01,C09-14 4 10 13 20
Matsmältningsorgan C15-26 72 250 394 648
  Matstrupe C15 6 7 7 10
  Magsäck C16 3 21 28 58
  Tunntarm C17 2 7 8 13
  Tjocktarm C18 32 120 209 339
  Ändtarm C19-20 12 63 97 168
  Anus C21 1 1 2 4
  Lever C22 2 5 7 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 7 11 15
  Bukspottkörtel C25 11 17 23 29
  Andra matsmältningsorgan C26 - 2 2 2
Andningsorgan C30-39 22 55 66 84
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 3 4
  Struphuvud C32 - 1 3 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 22 51 58 74
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 2 3 12
Hudmelanom C43 24 107 160 305
Hud, ej-melanom C44 39 159 230 299
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 3
Bindvävnad C48-49 5 13 18 27
Bröst C50 197 824 1437 2475
Kvinnliga könsorgan C51-58 60 235 388 777
  Livmoderhals C53 6 23 35 104
  Livmoderkropp C54 27 117 216 431
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 1 5
  Äggstock C56 18 66 97 179
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 9 28 39 58
Urinorgan C64-68 28 95 146 243
  Njure C64 17 51 82 127
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 44 64 116
Öga C69 1 3 8 17
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 84 136 314
Sköldkörtel C73 10 44 80 187
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 16 21 35
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 178 270 445
  Hodgkin lymfom C81 3 6 15 51
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 66 111 190
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 4 6 9
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 28 36 39
  Leukemi C91-95 9 32 51 102
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 41 50 53
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 55 85 147
  Förstadier till cancer i livmoderhals 43 88 118 504
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 14 32 86
  Basaliom i hud 158 790 1262 2216
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.