Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 255 1015 1625 2640
Mun och svalg C00-14 6 14 22 36
  Läpp C00 0 1 1 3
  Tunga C02 2 3 6 7
  Annan muncancer C03-06 2 4 6 8
  Spottkörtel C07-08 0 1 3 9
  Svalg C01,C09-14 2 5 6 9
Matsmältningsorgan C15-26 28 100 157 236
  Matstrupe C15 3 3 3 3
  Magsäck C16 1 8 10 18
  Tunntarm C17 1 4 4 7
  Tjocktarm C18 12 48 85 124
  Ändtarm C19-20 5 25 36 57
  Anus C21 0 0 1 2
  Lever C22 1 2 5 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 6
  Bukspottkörtel C25 4 7 10 13
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 9 26 32 38
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 1
  Struphuvud C32 - 0 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 9 24 29 34
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 2 2 4 11
Hudmelanom C43 16 64 96 156
Hud, ej-melanom C44 9 42 58 77
Mesoteliom C45 - 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - 2 2 4
Bindvävnad C48-49 4 8 12 16
Bröst C50 96 412 691 1059
Kvinnliga könsorgan C51-58 30 122 189 320
  Livmoderhals C53 5 22 32 65
  Livmoderkropp C54 11 49 82 136
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 1 3
  Äggstock C56 10 38 57 93
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 12 17 23
Urinorgan C64-68 12 40 58 93
  Njure C64 10 25 36 56
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 15 22 37
Öga C69 0 1 3 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 55 91 186
Sköldkörtel C73 9 35 62 116
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 6 8 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 85 138 259
  Hodgkin lymfom C81 3 7 15 49
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 27 52 89
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 12 15 16
  Leukemi C91-95 5 20 30 76
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 17 24 25
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 5 26 40 62
  Förstadier till cancer i livmoderhals 57 112 145 414
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 11 22 52
  Basaliom i hud 58 281 440 715
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.