Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 191 212 226 235 249 298 328 374 449 488 429
Mun och svalg C00-14 7 8 5 8 7 8 8 9 10 13 14
  Läpp C00 5 5 3 4 4 3 3 2 2 1 2
  Tunga C02 0 0 0 1 0 1 2 2 2 6 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 0 1 1 0 2 3 3 1
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  Svalg C01,C09-14 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 8
Matsmältningsorgan C15-26 56 55 56 56 65 66 69 81 90 101 84
  Matstrupe C15 3 2 4 2 3 3 6 5 8 7 10
  Magsäck C16 26 22 21 16 16 13 13 7 8 8 13
  Tunntarm C17 0 0 1 1 1 1 1 1 2 - -
  Tjocktarm C18 5 7 9 10 15 18 16 23 24 33 19
  Ändtarm C19-20 8 9 7 12 14 11 15 20 18 13 16
  Anus C21 - - 0 - 0 0 0 - 0 1 -
  Lever C22 1 2 3 3 4 4 3 6 8 7 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1
  Bukspottkörtel C25 9 10 8 10 10 11 11 17 18 28 17
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 62 72 69 62 51 57 51 51 55 51 68
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -
  Struphuvud C32 6 4 3 4 4 3 3 4 3 4 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 55 67 65 57 45 54 48 46 50 46 66
  Mediastinum C38 1 0 - 0 1 - - 1 1 - 1
Ben C40-41 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Hudmelanom C43 2 3 5 6 9 9 12 14 14 23 20
Hud, ej-melanom C44 3 3 3 8 5 11 13 21 32 36 29
Mesoteliom C45 - 1 0 0 0 1 2 3 2 1 1
Autonoma nervsystemet C47 0 - - 0 0 0 0 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3
Bröst C50 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 -
Manliga könsorgan C60-63 18 25 32 37 46 67 92 96 137 146 108
  Prostata C61 16 24 30 34 44 64 89 93 132 145 103
  Testikel C62 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 0 0 0 0 1 0 0 2 - -
Urinorgan C64-68 15 19 20 23 26 33 30 33 42 47 36
  Njure C64 5 7 7 7 10 11 13 12 16 16 12
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 12 14 16 16 22 17 21 26 31 24
Öga C69 1 1 0 1 1 - 1 0 1 2 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 4 5 6 7 7 8 12 11 7 5
Sköldkörtel C73 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Andra endokrina körtlar C74-75 1 0 0 0 1 0 0 - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 4 4 4 8 9 8 9 10 10 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 15 22 21 22 27 28 38 41 46 43
  Hodgkin lymfom C81 3 2 3 1 1 2 1 2 3 4 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 7 7 8 13 16 19 17 21 18
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 - - 0 1 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 4 3 4 3 3 2 5 5 2 3
  Leukemi C91-95 6 5 8 8 8 7 7 7 6 9 11
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 - 1 0 2 2 4 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 2 2 1 1 2 6 6 6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 22 29 37 44 55 65 78 74 84 67 64
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.