Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 157 190 210 244 274 294 330 364 402 450 429
Mun och svalg C00-14 2 3 2 3 5 5 4 5 6 6 5
  Läpp C00 0 1 0 1 2 1 1 - 1 1 1
  Tunga C02 - 0 0 1 1 2 1 2 1 3 1
  Annan muncancer C03-06 0 1 1 1 1 1 1 2 2 - 1
  Spottkörtel C07-08 - 1 1 1 1 1 - 0 1 2 -
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 - 0 1 1 0 1 - 2
Matsmältningsorgan C15-26 55 60 64 73 68 64 72 75 79 78 88
  Matstrupe C15 6 5 5 4 3 1 2 2 1 4 2
  Magsäck C16 20 17 15 18 14 11 9 9 6 3 10
  Tunntarm C17 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2
  Tjocktarm C18 9 10 14 17 20 20 22 21 26 22 33
  Ändtarm C19-20 9 9 8 12 9 10 13 13 14 17 8
  Anus C21 - - 0 0 1 1 0 1 1 - 1
  Lever C22 1 2 3 5 3 2 3 4 4 8 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 8 6 5 5 8 5 7 3 4
  Bukspottkörtel C25 6 11 8 8 13 10 12 16 18 18 19
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 2 2 0 1 1 2 1 1 -
Andningsorgan C30-39 3 5 8 11 13 10 14 17 20 28 28
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 1 1 1 0 0 1 1 - -
  Struphuvud C32 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2 5 7 9 11 9 12 15 18 28 26
  Mediastinum C38 - - 0 0 0 - 0 1 0 - 2
Ben C40-41 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Hudmelanom C43 1 4 6 8 8 10 12 12 15 22 13
Hud, ej-melanom C44 3 3 4 7 10 15 22 25 31 21 26
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 0 1 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - 0 0 0 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 2 1 2 2 1 2 2 7 1
Bröst C50 29 39 42 54 72 83 95 103 118 130 137
Kvinnliga könsorgan C51-58 31 36 33 33 31 36 37 43 42 51 40
  Livmoderhals C53 9 8 7 4 3 4 4 4 4 5 1
  Livmoderkropp C54 7 13 12 11 11 14 17 20 20 19 24
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 2 0 1 0 1 1 0 - - -
  Äggstock C56 10 10 11 12 14 12 12 15 14 17 10
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 4 3 5 3 5 4 4 4 10 5
Urinorgan C64-68 6 8 9 11 14 14 14 20 23 19 19
  Njure C64 3 5 6 6 8 8 9 11 14 7 12
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 3 3 4 6 6 5 9 9 12 7
Öga C69 - 1 0 0 1 - 1 1 1 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 7 9 7 8 10 14 14 14 12 14
Sköldkörtel C73 3 2 3 3 4 7 3 3 5 7 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - 1 0 0 0 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 6 7 7 10 12 13 16 11 17 8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 13 20 25 25 26 28 27 34 50 47
  Hodgkin lymfom C81 2 2 1 2 1 1 1 1 1 - 6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 4 5 9 10 12 14 14 14 19 18
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - - - 0 0 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 3 3 5 4 4 5 3 4 8 6
  Leukemi C91-95 4 4 8 7 7 7 7 7 8 14 11
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 1 1 2 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 1 3 2 3 2 1 0 5 6 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - 0 0 0 1 2 8 11 11 8 13
  Förstadier till cancer i livmoderhals 4 3 4 3 5 4 16 12 10 6 12
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 2 1 1 3 3 2 3 5 4 6
  Basaliom i hud 25 38 48 67 79 96 102 96 90 81 67
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.