Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - - - 10.7 16.4 30.4 64.9 108.7 204.4 397.9 658.6 994.6 1457 1845 2715 113.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 8.7 - 3.9 7.3 9.3 43.2 33.3 12.2 40.8 2.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.4 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - 4.3 - - - 4.7 12.4 8.3 - 20.4 0.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 4.3 - 3.9 3.7 - 12.4 - 12.2 - 0.9
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 4.7 - - - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 3.7 - 18.5 25.0 - - 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 5.5 10.1 17.3 44.3 92.5 157.0 210.2 284.2 383.0 452.0 755.3 36.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 5.1 - 8.0 7.7 18.3 18.7 24.7 41.6 24.4 81.7 3.7
  Magsäck C16 - - - - - - - 5.5 - - 4.0 11.6 21.9 23.4 18.5 41.6 48.9 40.8 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 4.0 - - - - 16.7 - - 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 8.7 4.0 23.1 14.6 37.4 92.7 58.3 110.0 142.9 7.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 4.0 3.9 25.6 46.7 37.1 33.3 61.1 163.3 5.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 3.9 - - - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - 4.0 7.7 14.6 9.3 12.4 50.0 48.9 40.8 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 3.7 18.7 12.4 - 12.2 61.2 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 5.1 8.7 16.1 34.7 58.4 56.0 80.3 141.5 146.6 163.3 11.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 6.2 - - 61.2 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 5.1 13.0 20.1 54.0 120.5 163.5 296.5 316.4 464.2 469.5 27.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 5.1 - - 3.9 - - 6.2 8.3 - - 0.7
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 3.9 3.7 9.3 - - 12.2 - 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 13.0 20.1 46.3 116.8 149.5 290.3 299.7 439.8 469.5 26.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 8.3 12.2 - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - - 7.3 28.0 12.4 8.3 85.5 20.4 2.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - 4.7 - 8.3 - 20.4 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 3.7 23.4 18.5 16.7 - - 1.4
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - 4.3 4.0 - 3.7 4.7 12.4 25.0 - 20.4 1.3
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - 4.0 3.9 14.6 37.4 111.2 274.7 452.0 694.1 12.8
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 4.0 3.9 14.6 37.4 111.2 274.7 452.0 673.7 12.7
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.4 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 8.7 4.0 19.3 25.6 42.0 43.2 108.2 61.1 285.8 7.5
  Njure C64 - - - - - - - - - 8.7 4.0 15.4 11.0 23.4 12.4 58.3 24.4 61.2 3.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 3.9 14.6 18.7 30.9 50.0 36.7 224.6 3.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - 4.7 - 8.3 - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 10.7 - 10.1 4.3 4.0 7.7 11.0 18.7 18.5 - 12.2 40.8 3.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - 12.4 16.7 - - 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - 5.5 - - - - - - - - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 5.1 4.3 20.1 11.6 11.0 51.4 30.9 58.3 97.7 122.5 6.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - 5.5 - 4.3 8.0 11.6 36.5 60.7 111.2 199.8 207.7 245.0 11.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - 3.9 - - 6.2 - - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - 8.0 3.9 21.9 51.4 55.6 133.2 85.5 81.7 6.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 3.7 4.7 6.2 16.7 61.1 81.7 1.3
  Leukemi C91-95 - - - - - - - 5.5 - 4.3 - 3.9 11.0 4.7 37.1 25.0 36.7 40.8 2.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 16.7 24.4 40.8 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 6.2 8.3 - - 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.