Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - 5.5 - 6.2 12.1 5.9 47.3 67.6 102.2 143.9 288.9 332.0 538.3 633.7 902.6 1442 70.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 11.7 7.4 - 5.3 - - 22.0 1.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 3.9 - - - - - 7.3 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 3.9 7.4 - - - - 7.3 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - 3.9 - - 5.3 - - 7.3 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 15.8 18.0 34.1 31.1 77.8 84.1 158.3 207.3 330.7 512.3 20.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 3.7 8.9 - 11.8 13.8 22.0 0.7
  Magsäck C16 - - - - - - - - 5.3 - 4.3 - 14.8 8.9 26.4 - 34.5 65.9 2.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 3.7 - - - - 7.3 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 5.3 4.5 17.0 7.8 22.2 17.7 21.1 47.4 55.1 161.0 5.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 4.5 - 3.9 - - 31.7 17.8 48.2 73.2 1.8
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 8.9 - - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 3.9 7.4 4.4 - 11.8 34.5 29.3 1.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.3 3.9 3.7 4.4 31.7 23.7 34.5 36.6 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 5.3 9.0 8.5 11.7 22.2 31.0 47.5 94.8 89.6 117.1 6.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.7 - 0.1
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 6.1 - - - 8.5 23.3 66.7 62.0 89.7 47.4 89.6 168.3 9.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 3.9 - - - - - 7.3 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 6.1 - - - 8.5 19.4 66.7 62.0 79.2 47.4 89.6 139.0 9.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - 14.6 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - - 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 4.5 4.3 3.9 14.8 4.4 10.6 17.8 20.7 7.3 1.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 - 7.3 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - 4.4 - 11.8 6.9 14.6 0.4
Bröst C50 - - - - - - - 5.9 10.5 22.5 21.3 38.9 33.3 48.7 89.7 136.2 117.1 197.6 12.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - 6.1 - 21.0 4.5 8.5 11.7 29.6 48.7 100.3 94.8 89.6 124.4 9.5
  Livmoderhals C53 - - - - - - 6.1 - 10.5 - 4.3 3.9 - - 10.6 - 6.9 14.6 1.7
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - - 7.4 22.1 10.6 11.8 27.6 36.6 1.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 5.3 4.5 4.3 7.8 18.5 17.7 68.6 71.1 41.3 29.3 4.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 5.3 - - - 3.7 8.9 10.6 11.8 13.8 43.9 1.3
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 4.3 - 3.7 13.3 15.8 17.8 34.5 58.5 1.7
  Njure C64 - - - - - - - - - - 4.3 - 3.7 13.3 5.3 11.8 20.7 29.3 1.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - - 10.6 5.9 13.8 29.3 0.5
Öga C69 - - - - - - - - - - 4.3 - - - - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 6.2 - - - 4.5 8.5 - 11.1 13.3 - 5.9 27.6 43.9 2.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 5.9 6.9 7.3 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 3.7 - - 5.9 - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 9.0 - 11.7 18.5 26.6 36.9 11.8 62.0 109.8 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 5.5 - - - - - 4.5 8.5 11.7 22.2 26.6 21.1 65.2 117.1 168.3 5.8
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - 4.5 - - - - - - - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - 8.5 11.7 3.7 22.1 5.3 23.7 48.2 95.1 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - 7.3 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 3.7 4.4 10.6 11.8 13.8 22.0 0.8
  Leukemi C91-95 - - - 5.5 - - - - - - - - 14.8 - - 23.7 41.3 36.6 1.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 13.8 7.3 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - 4.4 - - - 7.3 0.2
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.3 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.