Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 460 92.1 0.7 3.8 0.8 2.7
Mun och svalg C00-14 13 95.2 1.6 1.6 1.6 -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 25.0 25.0 25.0 25.0 -
  Svalg C01,C09-14 4 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 92 86.1 1.1 8.2 1.5 3.0
  Matstrupe C15 9 97.9 - - 2.1 -
  Magsäck C16 9 97.8 - 2.2 - -
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 26 95.4 - 1.5 0.8 2.3
  Ändtarm C19-20 17 94.3 - 5.7 - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 7 90.9 - 3.0 3.0 3.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 75.0 - 16.7 8.3 -
  Bukspottkörtel C25 20 57.1 5.1 25.5 2.0 10.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1 25.0 - 50.0 25.0 -
Andningsorgan C30-39 55 81.9 0.7 11.2 1.1 5.1
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 51 80.8 0.8 11.8 1.2 5.5
  Mediastinum C38 1 75.0 - 25.0 - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 17 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 33 99.4 0.6 - - -
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 138 99.1 - 0.1 0.1 0.6
  Prostata C61 133 99.1 - 0.2 0.2 0.6
  Testikel C62 3 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 42 96.7 - 1.0 0.5 1.9
  Njure C64 16 91.5 - 2.4 1.2 4.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 26 100.0 - - - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 95.7 - 2.2 - 2.2
Sköldkörtel C73 1 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 63.9 1.6 21.3 4.9 8.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 42 86.6 2.4 - 1.0 10.0
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 99.0 - - - 1.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 76.2 - - 4.8 19.0
  Leukemi C91-95 7 70.6 11.8 - 2.9 14.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 9.1 9.1 - - 81.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 93.8 - - - 6.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 71 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.