Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 417 90.1 1.4 3.9 1.2 3.3
Mun och svalg C00-14 5 96.3 - 3.7 - -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 83.3 - 16.7 - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 77 81.3 2.6 9.9 2.6 3.6
  Matstrupe C15 2 91.7 - 8.3 - -
  Magsäck C16 6 90.0 - 6.7 3.3 -
  Tunntarm C17 1 85.7 - - - 14.3
  Tjocktarm C18 28 94.9 - 1.4 0.7 2.9
  Ändtarm C19-20 11 98.1 - - 1.9 -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 5 59.3 - 22.2 7.4 11.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 68.0 12.0 12.0 8.0 -
  Bukspottkörtel C25 17 55.8 8.1 25.6 3.5 7.0
  Andra matsmältningsorgan C26 1 33.3 - 66.7 - -
Andningsorgan C30-39 24 74.6 3.3 13.9 0.8 7.4
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 23 76.7 3.4 12.9 0.9 6.0
  Mediastinum C38 1 - - 33.3 - 66.7
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 17 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 28 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 94.1 - - - 5.9
Bröst C50 126 98.6 0.2 0.2 0.5 0.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 43 99.5 - - - 0.5
  Livmoderhals C53 4 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 20 100.0 - - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 14 98.5 - - - 1.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 21 92.5 - 3.7 - 3.7
  Njure C64 13 89.2 - 4.6 - 6.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 8 97.6 - 2.4 - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 82.9 - 10.0 - 7.1
Sköldkörtel C73 4 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 58.3 1.7 20.0 10.0 10.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 39 76.5 7.1 0.5 3.1 12.8
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 97.4 - - - 2.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 75.0 3.6 3.6 10.7 7.1
  Leukemi C91-95 10 50.0 24.0 - 2.0 24.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - 11.1 - 11.1 77.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 85.7 - - 4.8 9.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 95.8 - 4.2 - -
  Basaliom i hud 78 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.