Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 05.03.2016          

Allmännaste formerna av nya fall av cancer 2014, MÄN, Södra Karelen

Primärlokalisation Antalet fall Procent
fördelning
Incidens
per 100.0001