Prostata 103 24.0 56.2
Lunga, luftstrupe 66 15.4 37.1
Hud, ej-melanom2 29 6.8 13.3
Urinblåsa och urinvägar3 24 5.6 13.7
Hudmelanom 20 4.7 16.9
Tjocktarm 19 4.4 10.3
Non-Hodgkin lymfom 18 4.2 10.8
Bukspottkörtel 17 4.0 9.6
Ändtarm 16 3.7 9.1
Magsäck 13 3.0 7.9
Alla cancerformer2 429 100.0 265.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.