Bröst 137 31.9 95.7
Tjocktarm 33 7.7 11.9
Lunga, luftstrupe 26 6.1 12.3
Hud, ej-melanom2 26 6.1 6.6
Livmoderkropp 24 5.6 18.0
Bukspottkörtel 19 4.4 8.8
Non-Hodgkin lymfom 18 4.2 6.2
Hjärna, centrala nervsystemet 14 3.3 11.3
Hudmelanom 13 3.0 10.0
Njure 12 2.8 11.1
Alla cancerformer2 429 100.0 263.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.