Lunga, luftstrupe 26 16.5 10.3
Bröst 24 15.2 10.9
Non-Hodgkin lymfom 14 8.9 4.2
Tjocktarm 11 7.0 4.3
Bukspottkörtel 10 6.3 4.3
Äggstock 9 5.7 4.9
Gallblåsa, gallvägar 5 3.2 2.4
Magsäck 5 3.2 2.1
Lever 5 3.2 2.0
Leukemi 5 3.2 1.6
Alla cancerformer2 158 100.0 68.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.